Invitasjon mannskonferanse norsk web 140p
Share this:

Konferanse i Oslo, 26.-27. oktober:

Hva skal vi gjøre med mannfolka?

Første dag av mannskonferansen er over. 150 deltakere på Sentrum Scene fikk høre rapporter om hvordan det arbeides med mobilisering av mannfolk i India, USA, Sør-Afrika og Brasil. Statsrådene Storberget og Lysbakken rapporterte om norsk innsats mot kjønnsbasert vold

Det vil komme en fyldigere rapport fra konferansen her på FORUTs hjemmesider. Inntil videre kan du laste ned PowerPoint-filene til tre av presentasjonene:

Desmond Lesejane: One Mac Can Make a Difference

Satish Kumar Singh: Men's Action for Stopping Violence Against Women

Gary Barker: Men, Gender Equality and the Millennium Development Goals- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I Norge har vi endret mannsrollen gjennom lovgivning og økonomiske virkemidler ovenfra. I mange andre land, både i Sør og i Vesten, har en begynt med mobilisering nedenfra. Dvs utfordre menn til å være med og endre mannsrollen. Kanskje trenger vi i Norge utviklingshjelp på dette området? Hva har menn i andre land gjort, lært og oppnådd – som vi ikke har klart i Norge?

Påmelding til konferansen - klikk her!

Registration of participants - click here!

OBS: Påmeldingsfrist 21. oktober

Dette er utgangspunktet for årets store mannskonferanse i Oslo, et arrangement som naturligvis er åpent for både menn og kvinner. Men i programmet er det total kjønnsubalanse! Vi har invitert fire internasjonalt framtredende mannsaktivister (fra venstre mot høyre på bildene nedenfor):

Jackson Katz

Disse fire skal hjelpe oss med å besvare spørsmål som ikke har vært spesielt framtredende i norsk offentlighet: Hva kan vi gjøre for å engasjere flere menn i forebygging av vold mot kvinner? Hvordan kan vi endre sider ved mannsrollen som er til skade for både kvinner og menn? Hvordan kan menn bidra til en ny oppfatning av hva et ”ekte mannfolk” er? Hvordan gjør de dette i andre land? Hva kan vi lære av andre land?

Klikk på navnene ovenfor for mer informasjon om innlederne, deres organisasjoner og arbeid. Ordstyrer for konferansen 26. oktober blir Jørgen Lorentzen, som har vært en av pådriverne for etablering av det globale nettverket for mannsaktivister; MenEngage.

Click names above to read more about the speakers and their organizations.

Klikk her for å laste ned invitasjon på norsk i pdf-format.

Click here for English version of the conference invitation.

Les mer om det internasjonale nettverket MenEngage, som vi nå arbeider med å etablere en norsk avdeling av.

Vert for konferansen blir justisminister Knut Storberget, som har gjort arbeidet mot vold i nære relasjoner til en av sine politiske fanesaker. Dette har bl.a. ført til at han er oppnevnt som medlem av et mannspanel som FNs generalsekretær har opprettet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken vil runde av konferansen med et innlegg om kampen mot vold på mannsarenaer.

 Konferansen blir arrangert av FORUT - Solidaritetsaksjon for utviklingJustisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Reform og CARE Norge.