FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > FORUT-nytt/Publikasjoner >  FORUT viser veier til utvikling

FORUT viser veier til utvikling

”Måtte dagens møte bli av historisk betydning, ikke bare en døgnflue!” Slik avsluttet Helge J. Kolstad stiftingsmøtet da bistandsorganisasjonen FORUT ble etablert ved utgangen av april 1981. Kolstad ble selv valgt til FORUTs første styreleder. FORUTs historie er nå samlet mellom to permer, ført i pennen av Trond Aasland.

Veier til utvikling - jubileumshefte

Veier til utvikling - jubileumshefte
25 år seinere er FORUT blant de ti største norske aktørene i internasjonalt solidaritetsarbeid, med virksomhet i flere land i Asia og Afrika. Omsetningsvolumet er mer enn 100 ganger større i dag enn for 25 år siden.

FORUTs historie er nå samlet mellom to permer, ført i pennen av Trond Aasland, tidligere styremedlem i FORUT. Boka gir også riss av en spennende ”forhistorie” – tilbake til 1960-tallet da norsk ungdom (Juvente) engasjerte seg for å utvikle et fiskeriprosjekt i Sri Lanka.

Kompetanse og utstyr som ligger flere tiår tilbake i tid kunne faktisk hentes fram igjen i 2006 da behovet for nye fiskebåter var særlig stort i etterkant av den tragiske tsunamien som rammet en rekke land i Asia.

Selv om dagens FORUT arbeider på mange arenaer, har Sri Lanka hele tiden vært en bærebjelke, og det framgår av boka at FORUT har en uvanlig sterk posisjon i nettopp dette landet.

”Veier til utvikling” følger hovedtrekkene for utviklingssamarbeid gjennom de tre siste tiårene, men er ikke en historiebok i tradisjonell forstand. FORUTs historie blir i hovedsak belyst gjennom eksempler og episoder fra flere land. FORUT har kommet langt med å utvikle partnerskap med andre aktører, blant annet i India og Nepal. I Senegal har FORUT bidratt til å gå nye veier ved å satse innenfor områdene kultur, media og kommunikasjon.

I Norge har FORUT utmerket seg både som en kompetent driver av statlige mottak for asylsøkere og med attraktive informasjonsopplegg for barn. Årlig deltar mer enn 50.000 barn i aktiviteter som har utspring i materiell fra FORUT.

FORUT har utspring i IOGT-bevegelsen i Norge. Gjennom årene er arbeidet for å forebygge og redusere rusproblemer blitt forsterket, og er i dag et av FORUTs viktige satsingsområder.

Kontinuitet er ett av FORUTs kjennemerker. To eksempler: Alf-Cato Gaaserud var styreleder fra 1983-1996. Terje Heggernes har vært generalsekretær i 23 år. Dagens styreleder er Eva S. Bråthen, og Morten Lønstad er FORUTs generalsekretær i jubileumsåret.

”Veier til utvikling” er utgitt på norsk og engelsk. Boka kan fås ved henvendelse til FORUT.

dot

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD