FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > FORUT-nytt/Publikasjoner >  Ung og lovende

Ung og lovende

Temahefte om alkoholindustrien og jakten på de unge i utviklingslandene. De multinasjonale øl- og spritgigantene har utpekt utviklingslandene som det nye vekstområdet for alkohol, etter at forbruket i vestlige land ser ut til å stagnere. Lovende markeder, blir de kalt: Lavt alkoholforbruk i utgangspunktet, økonomisk vekst, voksende middelklasse og økende kjøpekraft.

Ung og lovende - om alkohol i land i sør
Alkoholindustrien tar nå i bruk hele batteriet av markedsføringsmetoder for å kapre unge kunder i utviklingsland. Hvis ordinær reklame er forbudt, finner industrien veier for å omgå forbundet, for eksempel såkalt surrogatreklame. Det vil si reklame for andre produkter enn alkohol, men der produktene har samme navn som kjente øl- og spritmerker.

Denne jakten på ungdom i utviklingsland er tema for heftet «Ung og lovende», som FORUT har gitt ut. Temamagasinet gir noen øyeblikksbilder av en utvikling som kan få dramatiske følger for velferd og helse blant verdens fattige i løpet av få år. Bilder og historier er innsamlet av journalist Ingvar Midthun, som på oppdrag fra FORUT har besøkt India, Sri Lanka og Malawi.

I heftet får vi eksempler på hvordan industrien legger opp sine markedsframstøt og hvilke resultater det kan gi. Blant annet fortelles historien om Kingfisher i India. Da Kingfisher Airlines ble lansert i India i desember 2004, vakte det oppsikt. Ikke bare fordi ambisjonene med flyselskapet var så store, men fordi Kingfisher først og fremst er et ølmerke. Tenk deg «Carlsberg Airlines». Hva ville det fått deg til å tenke på, rent bortsett fra flyturen?

I Norges hovedsamarbeidsland Malawi har også Carlsberg valgt å satse på fly som symbol og trekkplaster, men uten å gå omveier i sin markedsføring. «Send inn plast fra ølkorker og vær med i trekning av en tur med privat jetfly sammen med sju venner!» Logikken er enkel: Jo mer øl, jo større er sjansene for å vinne.

Utviklingsland har et fellestrekk som er spesielt pirrende for alkoholindustrien: en meget høy andel av barn og ungdom i befolkningen. Strategien fra industriens side blir deretter. Den sikter mot de unge og prøver å knytte sine produkter og logoer til det moderne, vestlige, framtidsrettede og høyteknologiske. Den som drikker, skal få følelsen av å høre til eliten og være på lag med framtida.

Men motkreftene finnes. I «Ung og lovende» hører vi også stemmene til folk som prøver å være en motvekt mot utviklingen og hva disse mener må til for å skape en bedre framtid.

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD