FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter >  Subsidierer matkorn til spritproduksjon

Subsidierer matkorn til spritproduksjon

Den indiske delstaten Maharashtra har gjennom en lov fra 2007 åpnet for statssubsidier til produksjon av alkohol fra matkorn. I løpet av de siste to årene er 34 nye spritfabrikker etablert – flere av dem eid av nære slektninger til framstående politikere.
11.10.2010
Øystein Bakke

Med utgangspunkt i korn-til-alkohol-loven gis det nå 10 rupier (ca. en krone og 30 øre) i subsidie pr liter alkohol som blir produsert fra matkorn. Begrunnelsen politikerne har gitt for den nye politikken er at det er underskudd på alkohol i delstaten og at man på denne måten kan utnytte matkorn av dårlig kvalitet. Dermed skal bøndene få bedre pris.

- Problemet er at reglene praktiseres slik at det ikke stilles krav om at kornet som brukes skal ha dårlig kvalitet. Dermed blir matkorn slik som sorghum, mais og hirse heller brukt til alkoholproduksjon. Dessuten stimulerer loven til å lagre kornet slik at det ødelegges. Disse kornslagene er basismatvarer for mange fattige familier på landsbygda i delstaten, sier aktivisten Sichin Tiwale i organisasjonen Nirman.
 
Tiwale har sammen med en gruppe aktivister satt seg fore å belyse problemene som følger i kjølvannet av vedtaket om å subsidiere alkoholproduksjon fra matkorn. Dette gjør de blant annet gjennom en egen blogg på internett (http://foodtoalcohol.wordpress.com).
 
Maharashtra er en delstat i den sørvestlige delen av India. Den er en av de største delstatene med nærmere 100 millioner innbyggere. Mumbai er den største byen. Rundt en tredel av befolkningen i Maharashtra lever under den offisielle fattigdomsgrensen, og delstaten er de senere årene blitt kjent for den store økningen i antall selvmord blant fattige bønder på landsbygda.
 
- Det er disse problemene som skulle løses, men isteden gir politikerne subsidier til alkoholproduksjon som om alkohol skulle være en uunnværlig vare for befolkningen. Hvorfor kan ikke staten se på problemer som underernæring, helse, utdanning, grunnleggende sanitære forhold og kraftkrisa heller enn alkoholknapphet, sier Tiwale. Han går også langt i å mene at politikerne her meler sin egen kake.
 
- Nesten alle de politiske partiene har sine andeler i dette. Mange av bevillingene til alkoholproduksjon med subsidier er gitt til slektninger av framstående politikere. Et eksempel er Vilasrao Seshmukh som var delstatsminister i Maharashtra da politikken ble vedtatt. Han er nå industriminister i sentralregjeringen, og sønnen hans er eier av et av destilleriene. Til og med en tidligere helseminister i delstaten har eierinteresser i alkoholproduksjonen, sier Tiwale.
 
Lovgivningen ble innført uten mye diskusjon, nærmest i stillhet. Først i 2009 ble dette et tema i media i delstaten. Da ble politikken endret og ingen nye bevillinger blir gitt. De som allerede har fått produksjonsbevilling, har imidlertid fortsatt rett på subsidiene. Tidligere i år ble en begjæring tatt opp i høyesterett i delstaten, men retten mente dette er et politisk spørsmål og behandlet ikke saken.
 
Tiwale har beregnet at en betydelig del av produksjonen av de aktuelle kornslagene kan ende opp i spritproduksjonen.
- Opp mot 13 prosent av produksjonen vil gå med dersom de nye spritfabrikkene produserer på full kapasitet. Dette er et betydelig problem i en delstat med så stor fattigdomsproblemer. Heller enn bedre pris på kornet vil mange fattige få mindre mat å spise, sier han.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD