FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Nepal >  Nepal - vern og utvikling

Nepal - vern og utvikling

Et samarbeid mellom Utviklingsfondet, Stiftelsen Rolwaling, FORUT og nepalske organisasjoner er påbegynt for å verne et større område uten ulempe for innbyggerne.
17.03.2011
Ellen Bjølseth

I januar 2010 besluttet nepalske myndigheter å etablere et naturvernområde langs grensen mot Tibet, vest for Mount Everest. Området ligger mellom to nasjonalparker, Langtang i vest og Sagarmatha (Everest) i øst, og heter Gaurishankar Conservation Area, oppkalt etter fjellet Gaurishankar med de to toppene Gauri og Shankar (7 134 meter over havet). Naturvernområdet strekker seg over tre distrikter, fra Sindhupalchowk i vest, Dolakha i midten og til Ramenchap i øst.

Terrassebruk: Jorden klargjøres for grønnsakdyrking
Terrassebruk: Jorden klargjøres for grønnsakdyrking
FORUT har et prosjekt i Dolakha-distriktet som blir omfattet av verneområdet og er derfor opptatt av at beslutningen om vern ikke skal bli noen ulempe for innbyggerne, men aller helst bidra til videre utvikling. FORUT har inngått et samarbeid med Utviklingsfondet og Stiftelsen Rolwaling som også arbeider innenfor naturvernområdets grenser. I felleskap har vi søkt den norske ambassaden i Nepal om støtte til et pilotprosjekt for å kartlegge hvilke muligheter som finnes for en samkjørt utvikling for hele området, som samtidig tar hensyn til behovet for vern av naturressursene. Befolkningen er bekymret for at vernebestemmelser skal legge begrensinger for deres levesett og inntekter, ettersom mange i området har beitedyr og bruker skogen til brensel og andre ting til husholdningen. Pilotprosjektet vil derfor legge til rette for at befolkningen skal ha mulighet til å bli hørt i prosessen med utforming av vernebestemmelser. FORUTs prosjekt har handlet om å lære befolkningen metoder for å kartlegge egne ressurser og behov i sitt nærmiljø, og å fremme saker for lokale myndigheter. Det vil bli en nyttig ballast i den kommende prosessen.  
 
I noen av disse dalene hadde de maoistiske opprørerne sine kjerneområder under borgerkrigen. Konsekvensene av borgerkrigen, blant annet en kraftig nedgang i turismen, førte til utflytting fra disse områdene. For at folk skal ønske å flytte tilbake vil det være viktig med ulike tiltak som styrker helse- og skoletilbudet, jordbruket og annen næringsvirksomhet. At området beholder sin vakre natur er viktig for å få turistene til å komme tilbake. Derfor er det viktig å legge til rette for utbygging av overnattingssteder i en-til-toetasjers bygninger framfor store hoteller, og helst på en slik måte at lokalbefolkningen er de som tjener mest på det. 
 
Det er Nepals National Trust for Nature Conservation som skal administrere naturvernområdet.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD