FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2010 >  Menn kan!
FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Menn kan!

One Man Can. Hver enkelt mann kan utgjøre en viktig forskjell. Dette er budskapet mannsaktivistene i Sonke Gender Justice i Sør-Afrika går ut til menn med.
25.11.2010
Dag Endal

Hvorfor har vi ikke en like tydelig mannsbevegelse i Norge som organiserer menn i arbeidet mot tradisjonelle forestillinger om hva et ”ekte mannfolk” er?

Positive endringer i mannsrollen her i landet har hatt betydelig drahjelp gjennom tiltak ovenfra og utenfra: Lovgivning og økonomiske virkemidler fra myndighetenes side og påtrykk fra kvinnebevegelser. Norge har manglet en stor og tydelig grasrotbevegelse av menn.
 
One Man Can. Budskapet er brennaktuelt i den sørafrikanske virkeligheten. En av grunnene er at Sør-Afrika har de høyeste krim- og drapsratene i verden. I stor grad er det menn som er voldsutøverne. Og ofrene er sørafrikanske kvinner og barn – og menn selv. I følge statistikken ligger Sør-Afrika på en soleklar førsteplass i verden når det gjelder antall voldtekter per innbygger. På tilsvarende oversikt for drap innehar Sør-Afrika andreplassen.
 
Men motkrefter finnes. Sonke Gender Justice i Sør-Afrika er én av et økende antall frivillige organisasjoner som har satt seg fore å mobilisere menn til å endre menn – en mannsbevegelse som vokser fram nedenfra. Det dreier seg om enkeltpersoner, nettverk og organisasjoner som mener at likestilling mellom kjønnene ikke bare er kvinners ansvar. Globalt er disse organisasjonene bundet sammen gjennom nettverket MenEngage, der blant annet FORUT er medlem.
 
Den voksende globale mannsbevegelsen møtes med visse mellomrom for å utveksle erfaringer. I juni 2009 var over 400 aktivister samlet i Rio de Janeiro, med finansiering fra Norge, for å gjøre opp status og diskutere hva en kan gjøre videre. Konferansen understreket at uheldige sider ved mannsrollen ikke bare rammer kvinner, men også menn som søker å leve opp til den slags idealer. – Måten vi oppdrar gutter til å bli menn på, har en høy kostnad for menn selv, heter det i den såkalte Rio-erklæringen fra konferansen. Menn blir ofret i krig, utsettes ofte for vold fra andre menn og har vanskeligere for å oppsøke helsehjelp eller å ta i mot pleie og omsorg. Dette slår blant annet ut på statistikken som lavere levealder for menn enn kvinner i mange land.
 
I november 2009 var justisminister Storberget i Malawi og møtte afrikanske mannsaktivister på en konferanse i regi av FORUT. Som norsk statsråd hadde Storberget et solid materiale å legge fram når det gjelder likestilling og forebygging av vold mot kvinner, blant annet ”Vendepunkt – handlingsplan mot vold i nære relasjoner”. Men det ble også klart at Norge har mye å lære av land i Afrika når det gjelder å organisere menn på grasrotnivå i arbeidet mot uheldige mannsidealer og for likestilling. Dette er et område der Norge nå får utviklingshjelp fra Sør!
 
Sammenlignet med mange andre land har Norge kommet langt i endring av mannsrollen. Vi kommer meget gunstig ut på FNs indekser over likestilling mellom kjønnene. I tabellene for 2009 ligger Norge som nummer én i verden på to ulike rankinger i Human Development Index.
 
En sammenlignende undersøkelse fra 1998 og 2007 bekrefter betydelige endringer i norske kjønnsroller: Nå tar ni av ti menn ut fedrekvoten. I 1988 var det bare 1-2 prosent som gjorde dette. I 1988 oppga 95 prosent av de spurte mennene at det var kona som hadde ansvar for matlaging. Ti år senere var det bare halvparten som beskrev hjemmesituasjonen slik.
 
Jackson Katz
Jackson Katz
Metodene som blir brukt for å utfordre og mobilisere menn i andre land, er like varierte som landene og organisasjonene som er involvert. Jackson Katz er en amerikansk mannsaktivist som har valgt å sette inn støtet der det i utgangspunktet burde være vanskeligst å begynne; blant spillere og tilskuere i amerikansk fotball og i forsvaret. Han kaller en av sine teknikker the bystander approoach. Målgruppen er alle oss som opplever vold og overgrep som tilskuere. Han utfordrer de mange menn som står ved siden av og hører på og ser på, men ikke reagerer.
 
Katz tar utgangspunkt i forestillinger om at den som blir vitne til voldelige overgrep eller verbalt misbruk bare har to muligheter: enten å gripe inn fysisk og risikere egen helse eller å la være å gjøre noe – med det resultat at de fleste velger det siste alternativet. På den måten gir mange menn taus aksept til diskriminerende oppførsel, uten egentlig å ønske det. Gjennom å åpne for diskusjon om helt konkrete, hverdagslige situasjoner gir Katz menn en mulighet for å tenke gjennom andre handlingsalternativer på forhånd. Dermed kan de reagere mer konstruktivt og i tråd med sitt eget verdigrunnlag.
 
Menn kan! I Malawi, i Sør-Afrika, i USA – og i Norge. Det er mulig å forandre menn. Det er mulig å forandre mannsroller, og menn er uunnværlige i denne prosessen. Menn kan utgjøre en forskjell og er en del av løsningen.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD