FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  Desperat situasjon på Sri Lanka

Desperat situasjon på Sri Lanka

Etter hvert som regjeringsstyrkene strammer grepet rundt det lille som er igjen av LTTE-kontrollert område i Mullaitivu-distriktet nord på Sri Lanka, er sivilbefolkningen kommet i en prekær humanitær situasjon.
28.01.2009
Ellen Bjølseth

Barn søker tilflukt
Barn søker tilflukt
- Sivilbefolkningen har det grusomt. Alle befinner seg i en livstruende situasjon. Helsesektoren opplever store sikkerhetsmessige problemer og akutt mangel på medisiner, sier FORUTs stedlige representant på Sri Lanka, Ranveig Tveitnes. – Samtidig søker folk ly i grøfter og der de kan finne et skjul, og fortvilelsen kjenner ingen grenser.

Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT, sier:
- Sivile og LTTE-soldater er nå trengt sammen i samme lille område, og ytterligere kamphandlinger kan derfor ikke unngå å ramme sivile. Det aller viktigste akkurat nå er at det må bli ildopphør i og rundt sikkerhetssonen, og at de humanitære organisasjonene blir gitt tilgang til dette området umiddelbart. Både myndighetene og LTTE må legge til rette for at sivilbefolkningen skjermes. De som vil ut til regjeringskontrollert side, må få fritt leide, og de som måtte velge å forbli i sikkerhetssonen, må ha visshet om at de ikke risikerer å bli fanget i kryssild. Situasjonen slik den er nå, er helt uakseptabel.
 

Generalsekretær Morten Lønstad:

- Det er grunn til å være svært bekymret for sivilbefolkningen som er inneklemt mellom regjeringshæren og LTTE-soldatene i krigsområdene nordøst på Sri Lanka. Dessverre valgte begge partene krig framfor en fredsløsning på den langvarige konflikten i landet. Våpenhvileavtalen som ble inngått i 2002, ble til stadighet utfordret gjennom voldshandlinger og militære operasjoner fra begge sider. Da regjeringen formelt opphevet våpenhvileavtalen i januar i fjor, var avtalen i realiteten brutt av begge parter langt tidligere. Nå har krigen nådd et stadium som på en grusom måte anskueliggjør de enorme lidelsene slike handlinger påfører sivilbefolkningen. Regjeringshæren har hatt enorme militære framganger de siste månedene og mener at det endelige slaget nærmer seg. Nå er det for seint å snu og helt urealistisk å tro på en våpenhvile.
 
I en slik situasjon påhviler det derfor begge parter et ansvar for å verne sivile. Det er brudd på alle humanitære prinsipper både å utsette sivilbefolkningen for bomber, granater eller artilleriangrep og å bruke sivile som menneskelige skjold eller å hindre dem i å flykte ut av krigsområdene. Hvis partene ikke er seg sitt ansvar bevisst i så henseende, er en humanitær katastrofe i Vanni uunngåelig.

Humanitær korridor

Partene må derfor bli enige om å opprette en humanitær korridor der sivile som ønsker det kan komme ut uten frykt for å bli beskutt eller bombet. Regjeringen må gi sivilbefolkningen forsikringer om at de vil få hjelp av myndigheter og humanitære organisasjoner.

 Ettersom hverken humanitære organisasjoner eller uavhengige journalister slipper inn i området, er det usikkert hvor mange mennesker det er snakk om. Anslagene varierer fra 230 000 til nærmere 400 000. Sikkert er det i hvert fall at området de har til rådighet, stadig krymper. Myndighetene oppfordrer folk til å komme seg ut. LTTE hevder at befolkningen heller vil holde seg til tamilgeriljaen enn å havne hos regjeringssoldatene, mens myndighetene påstår at LTTE bruker folk som levende skjold. Propagandaen er sterk på begge sider.

 

På flukt
Dødstallene stiger

Informasjon som slipper ut av krigsområdet tyder på at et større antall mennesker er drept eller såret de siste dagene, og det er stor fare for at flere vil lide samme skjebne. Nettsiden TamilNet melder om hundrevis av drepte sivile, noe regjeringshæren benekter. De er også uenige om hvorvidt det foregår bombing og granatangrep mot ”sikkerhetssonen” som myndighetene opprettet for få dager siden med løfte om det ikke ville bli beskytning her. Det er grunn til å tro at dette likevel har forekommet. Dermed har sivilbefolkningen ingen steder å gjemme seg.
 
Tirsdag ga også utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim uttrykk for dyp bekymring for befolkningen. Denne bekymringen deles i høy grad av de humanitære organisasjonene som er til stede på Sri Lanka. Organisasjonene samarbeider godt og står beredt til å yte nødhjelp så fort det lar seg gjøre å nå frem til internflyktninger og sivilbefolkning.
 
Inntil nylig har det vært mulig å få fraktet inn enkelte konvoier med mat og andre nødhjelpsmidler. Intensivering av kampene gjør at det er svært usikkert når neste konvoi kan slippe inn.
 
FORUT er parat til å yte den nødvendige assistanse så snart muligheten er til stede. Innsatsen vil bli ledet fra distriktskontoret i Vavuniya, der en del av de FORUT-ansatte som måtte forlate Vanni-området i september befinner seg i tillegg til den ordinære staben.
 
Les også hva andre skriver om situasjonen:
 

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD