FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  Urolighetene på Sri Lanka skaper vansker

Urolighetene på Sri Lanka skaper vansker

Sikkerhet er et svært viktig arbeidsområde for FORUT Sri Lanka. Opptrapping av konflikten har ført til en forverring av arbeidssituasjonen i flere av FORUTs prosjektområder.
11.02.2008

Høy beredskap

I nordområdene er situasjonen veldig spent. I Jaffna er det fortsatt portforbud, og i grenseområdet mellom Jaffna og Vanni i sørøst, er det daglige bomberaid og trefninger med tap på begge sider. FORUT forsøker å opprettholde sine daglige aktviteter i området, men all transport av ansatte foregår med største forsiktighet. Underveis til ulike områder må både bil og personell gjennom grundige undersøkelser og ransakelser fra politi og militære. FORUT har til tross for dette blant annet klart å gjennomføre nødhjelpsprosjektet med ekstra matutdeling til barnehager i Jaffna-området.
 
I det LTTE-kontrollerte området Vanni er flyangrep blitt en daglig affære. Ved flere anledninger har FORUTs ansatte ved avdelingskontoret i Kilinochchi måttet søke tilflukt i bunkersen på kontorområdet. Trefninger pågår i grenseområdene både i sør og nord, og personell beveger seg mellom prosjektområdene med stor forsiktighet. Enkelte dager er det forbud mot å bevege seg fra avdelingskontoret til spesielle prosjektområder.
 
I Vavuniya, distriktet sør for Vanni, er arbeidsforholdene vanskelig i flere områder. Det er innført flere restriksjoner for hvor staben kan reise. I andre områder foregår transport kun etter at det er foretatt en grundig vurdering av hvert enkelt tilfelle.
 
Etter flere angrep på både militære og sivile mål i Monaragala, sørøst i landet, har sikkerhetssituasjonen forverret seg betraktelig. FORUT har god kontakt med myndighetene i dette området og har kunnet besøke alle landsbyene som har vært rammet av terrorangrep. Transport av personell skjer etter en daglig vurdering av risikoen.

Sikkerhet foran alt

Sikkerhetssituasjonen er gjenstand for daglige vurderinger på hovedkontoret i Colombo. Sikkerhetsansvarlig har daglig kontakt med avdelingskontorene og innhenter informasjon og foretar nødvendige vurderinger. All transport av personell mellom prosjektene registreres, og alle må melde fra både når de reiser og ankommer bestemmelsesstedet. Skjer det hendelser som påvirker trafikk og transport, går meldingen ut til alle ansatte så de kan ta sine forholdsregler.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD