FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Rusgifter og utvikling Krisehåndtering og rehabilitering Kvinner og likestilling Barnerettigheter Informasjonsvirksomhet Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Temaer

Fra 2009 har FORUT foretatt en omlegging av virksomheten fra prosjekt til program, og i de nye femårsplanene foreligger det fire programområder: 1. Rusgifter og utvikling (ADD), 2. Krisehåndtering og rehabilitering, 3. Kvinner og likestilling og 4. Barnerettigheter. Et femte tema er FORUTs informasjonsvirksomhet.

FORUTs programområder
For perioden 2009 – 2013 vil FORUT prioritere fire hovedprogrammer for virksomheten utenlands. Dette er resultatet av en læringsprosess i tett kommunikasjon med våre partnere der FORUTs styrke har utkrystallisert seg til disse områdene.
Se også Om FORUT

Rusgifter og utvikling
Her vil du finne informasjon om programområdet "Rusgifter og utvikling".

Krisehåndtering og rehabilitering
Her vil du finne informasjon om temaet "Krisehåndtering og rehabilitering".

Kvinner og likestilling
Her vil du finne informasjon om temaet "Kvinner og likestilling".

Barnerettigheter
Her vil du finne informasjon om programområdet "Barnerettigheter".

Informasjonsvirksomhet
Her finner du informasjon om FORUTs informasjonsvirksomhet.

dot


Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD