FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Sierra Leone >  Skole i utvikling

Skole i utvikling

I mars 2010 ble Educ Aid Primary School Maronka åpnet med mange taler, underholdning og dans. I oktober, seks måneder etter innvielsen, er jeg tilbake på skolen på besøk.
08.02.2011
Trine Sveinhaug

Rektor Saffa Musa forteller at de har økt elevtallet fra 115 til 200 elever siden man begynte å bygge skolen og at de også har åpnet en førskoleklasse. Skolen ble bygget i samarbeid med Educ Aid, en britisk, privat organisasjon, som har sørget for at skolen har fått rikelig med pedagogisk læringsmateriell: bøker, leker, puslespill, bildelotto med mer. Det som skulle være rektors kontor blir brukt til bibliotek for både bøker og leker, noe som skolen også låner ut til naboskoler. Rektor forteller at de har omorganisert skoledagen, slik at i første time hver dag blir alle elevene delt i grupper på tvers av klasser og alder for å jobbe med et spesifikt tema. Målet er at alle elevene skal bli bedre kjent med hverandre og at de kan ha utbytte av læring på tvers av klassene. De har også gått noe bort fra tradisjonell tavleundervisning og lar elevene få jobbe med oppgaver i grupper.

På hver skole skal det være en skolekomité der rektor, en lærer, en representant for lærerorganisasjonen, en representant fra lokalsamfunnet (f.eks. landsbyleder), en kvinnelig representant fra lokalsamfunnet og to elever deltar. Undervisningsministeriet kjører et tre dagers kurs for nyoppretta skolekomitéer i samarbeid med FORUT. Der går de gjennom relevante lover og regelverk (blant annet barnerettigheter) og komitéens oppgaver. Skolekomitéen skal sørge for effektiv bruk av skolens ressurser, måle læringsresultater, arrangere møter for foresatte og andre landsbyboere, sørge for vedlikehold og at skolen ikke tar skolepenger.
 
En positiv nyhet er også at undervisningsministeriet utvikler en ny pedagogikk i skolen der eleven settes i fokus i læringsprosessen, mot tidligere der undervisning i all hovedsak har vært en énveis kommunikasjon fra lærer.

 

Inne i klasserommet
Inne i klasserommet
Lek i sandkasse
Lek i sandkasse
Formingsoppgaver
Formingsoppgaver
   
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD