FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  Reisepass for humanitære organisasjoner i Vanni, Sri Lanka

Reisepass for humanitære organisasjoner i Vanni, Sri Lanka

I går, den 9. september, ble internasjonale organisasjoner bedt om å forlate Vanni-området nord i Sri Lanka. Oppfordringen kom fra det srilankiske forsvarsdepartementet og skyldes økt intensitet i kamphandlingene mellom regjeringsstyrkene og den tamilske geriljaen, LTTE.
10.09.2008
Ellen Bjølseth

 

Internflyktningene drives fra vondt til verre
Internflyktningene drives fra vondt til verre
FORUT er en av åtte-ni organisasjoner som nå må ut av dette området, der den humanitære situasjonen allerede er prekær. Utmarsjordren gjelder utenlandske statsborgere og srilankere som ikke er hjemmehørende i Vanni. FORUT, som er den eneste norske organisasjonen her, har mer enn femti lokalt ansatte i regionen, som vil bli igjen.
 
Direktivet fra forsvarsdepartementet gjelder også utførsel av alt utstyr og materiell som har noen verdi. Dette omfatter biler, maskiner, kommunikasjonsutstyr og datamaskiner.
 
Tre ukers frist
Myndighetene har gitt de internasjonale organisasjonene tre ukers frist på å få ut både utstyr og mannskap fra Vanni-området. Når utflyttingen er klar, vil FORUT lede arbeidet i Vanni fra sitt kontor i Vavuniya, som ligger rett sør for Vanni.
 
Felleserklæring fra de internasjonale organisasjonene:
Internasjonale organisasjoner har i årevis drevet humanitær virksomhet i Vanni og hele landet forøvrig for å kunne bistå internflyktninger og andre utsatte grupper. Virksomheten har foregått i nært samarbeid med myndighetene. Fra mai 2008 har det foregått betydelige forflytninger inne i Vanni av mennesker som er blitt fordrevet fra hjemstedene sine. De humanitære organisasjonene har bistått med utdeling av nødrasjoner, presenninger, provisorisk innkvartering, vann, sanitærutstyr og andre nødvendighetsartikler til tusenvis av flyktninger.
 
Nå er vi sterkt bekymret for videre påkjenninger som de nesten 200 000 internflyktningene i Vanni kan bli utsatt for. Noen av dem har ennå ikke mottatt tilfredsstillende hjelp heller. Når den internasjonale, humanitære innsatsen nå innstilles, vil det bety sterkt redusert kapasitet til å bistå dem.
 
Vi er også sterkt bekymret for organisasjonenes hundrevis av lokalt ansatte som LTTE ikke gir tillatelse til å reise ut av områdene som er under LTTEs kontroll. Våre kolleger blir nå utsatt for økt press fra LTTE, for eksempel tvangsrekruttering. Alle internflyktninger bør gis frihet til å søke tilflukt der de kan føle seg trygge.
 
De internasjonale organisasjonene er klare til å støtte myndighetene i arbeidet med å gi assistanse og beskyttelse til sivilbefolkningen, inkludert internflyktninger, og forplikter seg også til å sørge for fortsatt humanitær hjelp i de berørte områdene.
 
 
 

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD