FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Prosjektland

Sentralt i FORUTs utviklingssamarbeid er:

  • å forankre alt utviklingssamarbeid i partnerskapsbegrepet, der den lokale partner kan være en lokal organisasjon eller mer uformelle grupper forankret i lokalsamfunnet.
  • å bidra til endringsprosesser gjennom deltakerstyrte prosjekter. Utvikling og styrking av menneskelige ressurser har høy prioritet.
  • å bidra til etablering av lokale partnere (spare- og lånegrupper, kvinne- og ungdomsgrupper, barnehager, m.fl.)
  • prosjekter som i størst mulig grad er uavhengig av materiell hjelp utenfra
  • å bidra til styrking av restriktive holdninger til alkohol- og narkotikabruk, og begrensing av veksten i bruk av alkohol og narkotika
Sri Lanka
Sri Lanka er FORUTs største prosjektland. FORUT startet sin virksomhet i Sri Lanka i 1981. I dag er virksomheten spredt over hele landet. Innsatsen er først og fremst rettet mot fattige familier og internflyktninger som trenger hjelp til å etablere seg på nytt eller komme seg på fote i påvente av å kunne vende hjem igjen. Gode spare- og låneordninger gir grunnlag for næringsvirksomhet mens reparasjon og utbygging av vanningssystemene bidrar til større avlinger. Yrkesopplæring, støtteundervisning og barnehagedrift gir barn og unge en utdanning som vil bidra til å sikre fremtiden. Det viktigste elementet i FORUTs virksomheten er kompetanseoverføring til og utvikling av lokale organisasjoner for å sikre en bærekraftig utvikling. Et eget kompetansesenter om rusmidler, ADIC, ble opprettet i 1987, men står nå på egne ben og mottar bare beskjeden støtte fra FORUT.

India
I India samarbeider FORUT med to lokale organisasjoner. Association for Promoting Social Action (APSA) og the Concerned for Working Children (CWC). Begge arbeider med barn og har som mål å avskaffe barnearbeid. Prosjektene legger stor vekt på å mobilisere barnas egne ressurser slik at de blir bedre i stand til å ha kontroll over sin egen hverdag. Videre legger våre partnere vekt på opinionsskapende arbeid i forhold til barns rettigheter, og på myndighetsrettede framstøt for å få myndighetene mer aktivt involvert i arbeidet for å bedre barnas situasjon.

Nepal
CWIN (Child Workers in Nepal), som er FORUTs lokale samarbeidspartner i Katmandu, kjemper en innbitt kamp på flere fronter for å forsvare barns rettigheter. De er engasjerte, effektive og har etter hvert høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. CWIN ledes av Gauri Pradhan. FORUT følger opp gjennom prosjektbesøk og rapportering.

Sierra Leone
Fokuset for FORUTs arbeid i Sierra Leone ligger på lokalsamfunnsutvikling. Den politiske situasjonen har bedret seg, og det ser ut til at det er liten risiko for at borgerkrigen skal blusse opp igjen. Den trøstesløse fattigdommen byr likevel på problemer for utviklingen i landet.
10.04.2007

Malawi
FORUTs plan for oppstart i Malawi er klar i første versjon, etter at den ble vedtatt av FORUT-styret 13. september 2007. Fokus blir rusforebygging, koblet til tema som HIV/AIDS og vold mot kvinner. Avtaler med de første partnerne er inngått, både i Malawi og Norge.
04.01.2008

dot


Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD