FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Policy >  Fattigdomsbekjempelse og utvikling

Fattigdomsbekjempelse og utvikling

FORUTs visjon er en fredelig verden uten fattigdom der alle er sikret menneskerettigheter, og der rusgifter ikke hindrer velferd, trygghet og folks utviklingspotensial.

FORUTs oppdrag er å bekjempe fattigdom og mobilisere for en mer rettferdig og solidarisk verden. FORUT vil forbedre folks livskvalitet gjennom deres deltakelse i utviklingsprosesser, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

Å være solidarisk vil for oss si å sette respekt foran medfølelse og stå sammen med underprivilegerte grupper. FORUT avgrenser seg skarpt mot å gi gaver og almisser, men ønsker å delta i mobilisering og aktivisering av menneskelige ressurser. FORUTs merverdi i samarbeidet med det sivile samfunn ligger i vår bakgrunn i den norske edruskaps- og fredsbevegelsen samt det tette samarbeidet med norske skoler og barnehager.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon stiftet i 1981. Utviklingssamarbeidet drives med støtte fra NORAD og Utenriksdepartementet. Prosjektvirksomheten drives hovedsakelig av lokalt ansatte og i samarbeid med lokale organisasjoner. Slik drar vi nytte av lokalkunnskap til å identifisere problemområder og finne effektive løsninger. Kompetanseoppbygging og utvikling av menneskelige ressurser er avgjørende for en bærekraftig utvikling som kan bekjempe fattigdom.

Med hovedkontor på Gjøvik og en filial i Oslo er det til sammen 15 ansatte.

Last ned policydokument (pdf)

dot

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD