FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  Paul Henrik Kielland ny styreleder i FORUT

Paul Henrik Kielland ny styreleder i FORUT

FORUT s årsmøte den 29. april valgte biblioteksjef i Tromsø, Paul Henrik Kielland til ny styreleder. Kielland etterfølger Eva Braaten, som gir seg etter fem år som styreleder.
30.04.2010
Ellen Bjølseth

Paul Henrik Kielland har tre perioder bak seg som stedlig representant for FORUT i Sri Lanka og har sittet i styret i seks år. Han er en dreven organisasjonsmann og går til oppgaven med stort engasjement.

Fra venstre: Generalsekretær Morten Lønstad, ny styreleder Paul Henrik Kielland, avtroppende styreleder Eva Braaten
Fra venstre: Generalsekretær Morten Lønstad, ny styreleder Paul Henrik Kielland, avtroppende styreleder Eva Braaten
Kielland takket for tilliten og takket også avtroppende styreleder, Eva Braaten for fin innsats og omtalte henne som dyktig, kunnskapsrik og solid i sin utøvelse av vervet. Braaten arbeider for tiden med et evalueringsoppdrag som til en viss grad berører FORUT, og dette er en av årsakene til at hun trekker seg.
FORUT har lagt bak seg et nytt, arbeidskrevende år med høy aktivitetsgrad både hjemme og ute. Ikke minst har var innsatsen blant internflyktningene i Sri Lanka en utfordring i borgerkrigens siste fase med den påfølgende flyktningsituasjonen. FORUTs grundige kjennskap til landet og den politiske kulturen var en viktig årsak at organisasjonen var blant de få som faktisk klarte å gjennomføre en større humanitær operasjon inne i flyktningleirene.
Som en av tre organisasjoner ble FORUT invitert av Norad til å prøve ut en ny støtteavtale kalt kjernestøtte. 2009 var det første av fem år med denne nye avtalen som blant annet innebærer at virksomheten er lagt om fra prosjektarbeid til programarbeid.
Årets nysatsing på kampanjesiden er barneaksjonen ”Indrani og Drømmeskolen”. IOGTs styreleder, Helge Kolstad, påpekte hvor viktig denne aksjonen er som holdningsskapende arbeid blant barn i Norge.
Avtroppende styreleder takket administrasjonen for samvittighetsfull og lojal innsats som hadde gjort det å være styreleder til en takknemlig oppgave.

Styrets sammensetning:

Paul Henrik Kielland, styreleder
Sten Magne Berglund, nestleder
Eivind Jahren, styremedlem
Marthe H. Grindaker, styremedlem
Ragnar Enger, styremedlem
Nils Johan Svalastog Garnes, varamedlem
Kari Hagen, varamedlem
Gry Thorleifsen, ansattes representant
Ståle Stavrum, ansattes vararepresentant
 
De tre eierorganisasjonene har i tillegg utpekt hver sine representanter: Thorleif Jenssen (IOGT), Heidrun Ullerud (Juvente) og Annlaug Fludal (Juba).

Se FORUTs årsmelding for 2009 her.

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD