FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  Partner i vekst

Partner i vekst

Community Service Forum (CSF) er en paraplyorganisasjon for 37 lokale velforeninger i Angunakolapalassa sør på Sri Lanka. CSF har to viktige hovedarbeidsområder, sosial utvikling og hjelp til å skaffe medlemmene et levebrød.
27.03.2008
Runa Heggernes

Banner som forteller om samarbeidet
Banner som forteller om samarbeidet
Siden starten i 1993 har organisasjonen vært en av FORUT Sri Lankas partnerorganisasjoner. CSF gikk enda et skritt videre i sitt arbeid med å bli mer profesjonell da det i forrige uke ble åpnet et nytt senter for å ivareta den kommersielle siden av organisasjonens arbeid. På senteret kan medlemmene komme for å spare eller søke om lån gjennom mikrokreditt-programmet som er etablert. De kan også få hjelp og råd hvis de vil begynne for seg selv.

Kunnskap det viktigste

- FORUT har vært som foreldre for oss, sa representanter fra CSF på åpningsdagen. FORUT har fulgt oss hele veien. Ved siden av økonomisk støtte, som selvsagt har vært viktig, har råd, veiledning og kunnskap vært minst like viktig med tanke på utviklingen av organisasjonen vår. Når myndighetene nå skal sette i gang et liknende arbeid, vil det være lurt å komme til FORUT for å høste av de erfaringene de har fått gjennom alle disse årene.
 

Mange arbeidsområder

CSFs administrasjon
CSFs administrasjon
CSF startet sitt arbeid blant de fattigste av de fattige. Ca 60 % av innbyggerne levde under fattigdomsgrensen. Mange hadde mistet fedre og ektemenn etter uroligheter i dette området på 80-tallet, og kvinnene måtte dermed skaffe inntekter for å brødfø familiene. Det er oppmuntrende å se at levestandarden har bedret seg i takt med organisasjonens arbeid. Nå driver CSF flere barnehager, organiserer dugnader for å utbedre veiene, rensker opp i dammene som forsyner rismarkene med vann og organiserer kurs og opplysningskampanjer om likestilling, alkohol og narkotika.
 
I dag har CSF syv ansatte: feltarbeidere, økonomiansvarlig og daglig leder. Pengene til administrasjonen kommer fra landbruksvirksomheten organisasjonen driver. Myndighetene har gitt CSF et landområde hvor de dyrker lime og kokosnøtter. Det som kan høstes, selges til inntekt for CSF. Alt dette arbeidet gjøres på dugnad av de nesten 3000 medlemmene.
 

Det nytter

Gunadasan
Gunadasan
Gunadasan er en av familieforsørgerne som har nytt godt av CSFs arbeid. – Jeg har vært medlem siden starten i 1993, forteller han. - Jeg begynte å spare noen rupier hver uke, og det gjorde at jeg etter hvert kunne få et lån til å kjøpe ny redskap som gjorde dyrkingen mer effektiv. I løpet av de 15 årene som har gått, har jeg fått flere lån. I dag har jeg en liten pløyemaskin og et solcellepanel som driver pumpen som sørger for vann til markene. Vi klarer oss bra nå, sier Gunadasan selv om han for tiden er litt fortvilet fordi store og uventede nedbørsmengder i mars har ødelagt det meste av gresskaravlingen hans. - Heldigvis har vi flere ting å selge på markedet, avslutter Gunadasan.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD