FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Informasjonsbrosjyre FORUT 2010
Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil og leses i sin helhet.
17.09.2010

Hva gjør FORUT?
FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, er en norsk organisasjon med basis i de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. FORUT er en forkortelse for FOR UTvikling. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

FORUTs programområder
For perioden 2009 – 2013 vil FORUT prioritere fire hovedprogrammer for virksomheten utenlands. Dette er resultatet av en læringsprosess i tett kommunikasjon med våre partnere der FORUTs styrke har utkrystallisert seg til disse områdene.
Se også Temaer

dot


Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD