FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  Kvinner ut av røykfylte kjøkken
FORUT i Khopachagu, februar 2010

Kvinner ut av røykfylte kjøkken

FORUTs Dolakha-prosjekt i Nepal har en klar kvinneprofil. En av strategiene for å styrke kvinners situasjon er å gjennomføre kurs for kvinner der de får opplæring i alt fra å lese og skrive til planlegging av utviklingstiltak i området der de bor.
06.04.2010
Morten Lønstad

Khopachagu er en av fem bygder i denne delen av Dolakha-distriktet som omfattes av prosjektet som FORUT gjennomfører i samarbeid med CWIN og Tuki. I Khopachagu, som har ca 2000 mennesker i en relativt spredt bebyggelse oppover den terrasserte fjellsida, er det etablert kvinnegrupper. 100 kvinner deltar i fem ulike grupper, hvilket betyr at om lag en fjerdedel av husstandene er representert. Hver gruppe består av om lag tjue kvinner som i et snaut år har møttes to timer hver dag for å få ny kunnskap og diskutere problemer og utfordringer i hverdagen og hvordan disse kan løses. Gruppene har vært ledet av unge kvinner som har fått opplæring. Disse lederne er plukket ut fordi de har minst tolvårig utdanning. Lederne ble jevnlig kurset i relevante temaer som barnerettigheter, kvinnerettigheter, regnskapsføring, helse og hygiene osv.

Jayanthi og Anita
Jayanthi og Anita
Anita Bhalathaki, som er 20 år, og Jayanthi Khalka på 19 leder hver sin gruppe. Etter at de ble rekruttert og kurset, startet de jobben med å motivere kvinnene til å komme seg ut av de røykfylte kjøkkenene og delta på møtene. – Det var enkelt å motivere kvinnene, da mange var interessert i å delta, sier Anita. - Vi hadde undervisning både morgen og kveld når det passet deltakerne, forteller hun. Gruppene møttes hver dag i en nimåneders periode, aller helst om morgenen før alle dagens gjøremål startet. - En av aktivitetene var å lage et kart over landsbyen og identifisere problemene de hadde. Deretter var utfordringen å prioritere mellom problemene som ble identifisert, sier Jayanthi, som videre forteller at vann er et stort problem for mange i Khopachagu, både drikkevann og vann til jordbruket. – Andre problemer som ble reist var ernæringssituasjonen, barns utdanning, helsesituasjonen, ineffektive ovner, sanitærforhold og barnerettigheter generelt.
 
Både kvinner og menn er svært fornøyde med kvinnesatsingen. Fortsatt er det kvinnene som har ansvaret på kjøkkenet, men de kan fortelle at de etter at de ble med i gruppene står opp og uttaler seg i forsamlinger. De har fått økt selvtillit, har blitt mer kunnskapsrike og blir respektert på en annen måte enn før. Flere av kvinnene fortalte at de til og med har henvendt seg til lokale offentlige kontorer og lagt fram krav om bruk av kommunens svært begrensede budsjetter. Blant annet fikk de støtte til opplæring i sparing, og atten kvinner er nå i gang med et tremåneders opplæringsprogram.
 
- Etter at vi hadde avsluttet dette programmet, møttes alle lederne for å summere opp og dele våre erfaringer, forteller Anita, og fortsetter. - Resultatet var at vi utviklet en manual for arbeidet med kvinnegruppene, der pensum er utarbeidet av gruppene selv. Vi ser fram i mot å fortsette med fase to av opplæringa, og den vil bli mer avansert og enda mer utviklende for kvinnene, avslutter hun.

 

Vellykket mobilisering

Mobilisering av kvinner har vært meget vellykket. Kvinnene selv uttaler at de har fått økt selvtillit og at de nå deltar i samfunnsliv på en helt annen måte. De tar ordet i forsamlinger, har evne til å uttrykke seg og blir respektert på en helt annen måte. Menn gir foreløpig uttrykk for å sette pris på forandringene. Kvinnene har blitt i stand til å formidle sine behov og delta i debatter om prioritering av tiltak som er viktig for utviklingen av lokalsamfunnet. Kvinnekursene skal fortsett i neste fase av prosjektet.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD