www.add-resources.org

Home > Hjem >  En splittet nasjon

En splittet nasjon

”A house divided against itself cannot stand”, sa Abraham Lincoln i sin berømte tale fra 1853 om kampen om slaveriet i USA. Betydningen er omtrent: en splittet nasjon vil ikke overleve.
24.09.2008
Ellen Bjølseth

Internflyktninger i Vanni
Internflyktninger i Vanni
Sri Lanka er i en slik ulykkelig situasjon, sterkt preget av den verste splittelse et land kan komme ut for - borgerkrig. I femogtyve år har landet levd med krig eller krigslignende tilstander. Opp gjennom årene har livet gått som normalt for store deler av befolkningen i den sørlige delen av øya, mens konflikten gang på gang har blusset opp og roet seg ned igjen i nord og øst, uten at det er kommet til noen endelig løsning. Selv om regjeringen nå mener at en militær seier er innen rekkevidde, så er det et åpent spørsmål om seieren vil kunne brukes til å samle huset Sri Lanka. Dette er en dypt splittet nasjon. Selv etter en avslutning av konflikt, tar det mange, mange år før sårene gror når bror har stått mot bror, søster mot søster.

 Regjeringen har nå satt inn et voldsomt støt for å få has på LTTE, de tamilske tigrene, som hittil har kontrollert områder nord i Sri Lanka. Det pågår en veldig offensiv i Vanni-området, og LTTE er på vikende front. Midt i september fikk alle de internasjonale humanitære organisasjonene med FN i spissen beskjed om å forlate Vanni-området, fordi myndighetene ikke lengre kunne garantere for deres sikkerhet. Evakueringen innebærer at sivilbefolkningen er fratatt den bistanden disse organisasjonene har gitt dem gjennom mange år. Utmarsjordren gjelder utenlandske statsborgere og srilankere som ikke er hjemmehørende i Vanni. Direktivet fra forsvarsdepartementet gjelder også utførsel av alt utstyr og materiell som har noen verdi. Dette omfatter biler, maskiner, kommunikasjonsutstyr og datamaskiner.
 
FORUT, som er den eneste norske organisasjonen i Vanni, har 35 lokalt ansatte som fortsatt ønsker å bli igjen i området. Fredag den 19. september gikk den siste konvoien med internasjonale organisasjoner ut av området. De av FORUTs ansatte som ikke kunne eller ville reise ut, vil bistå regjeringens sivilrepresentant inntil normal humanitærhjelp kan komme i gang igjen.
 
Fortvilet humanitær situasjon
På flukt - igjen
På flukt - igjen
I mellomtiden forsøker sivilbefolkningen å flykte unna kampene så godt de kan. Det ser ut til at de fleste drar østover. Det betyr at mange forlater åkrene sine akkurat når innhøstingen skulle foregå, og om ikke lenge setter regntiden inn. Matforsyninger utenfra kan bli eneste løsning i tiden som kommer. De humanitære organisasjonene opererer imens fra kontorer i Vavuniya by, som ligger sør for det krigsherjede området. Her blir flyktninger som har klart å komme seg ut tatt hånd om, og ny innsats for befolkningen i Vanni forberedes til den tid kommer at det igjen blir mulig å yte assistanse der.
 
I de sørlige delene av Sri Lanka har livet vært forholdsvis normalt i alle årene de interne stridighetene har pågått. Landet er riktignok preget av økonomiske problemer forårsaket av konflikten, og den tidligere så lukrative turismen er hardt rammet. Likevel foregår det godt samfunnsutviklingsarbeid. Gjenoppbyggingen etter tsunamien i 2004 er så godt som fullført, og i de tørre, fattigere distriktene helt i sør har utbedring og reparasjon av vannbassenger hatt gunstige virkninger for jordbruket. Mens det er lite FORUT kan gjøre i krigsområdene i nord akkurat nå, fortsetter innsatsen ellers i landet, og organisasjonen er klar til å gå inn igjen i Vanni så fort det lar seg gjøre for å yte helt nødvendig hjelp til en plaget befolkning.

- Vi er sterkt bekymret for sikkerheten både til egne ansatte og sivilbefolkningen i Vanni, sier FORUTs generalsekretær, Morten Lønstad, i en kommentar fra Colombo. - Selv om våre folk fortsatt er ansatt i FORUT, kan de likevel bli utsatt for rekruttering og sendt i kamp. I likhet med andre hjelpeorganisasjoner er vi også bekymret for matvaresituasjonen. Rapporter går ut på at det bare er matlagre for 10-12 dager, og fremtidige forsyninger er usikre.

BBC har en artikkel som beskriver forholdene her.

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: