www.add-resources.org

Home > Nyheter > 2008 >  Demokrati er deltakelse

Demokrati er deltakelse

- Demokrati er deltakelse i samfunnsliv og mulighet for å bli hørt når politiske vedtak skal fattes. Vi er opptatt av at også barn skal bli hørt og lyttet til, fordi barns behov og utfordringer er viktige å imøtekomme.
08.07.2008
Morten Lønstad

Ganapahti fra CWC
Ganapahti fra CWC
Dette sier Ganapathi som arbeider for den indiske organisasjonen Concerned for Working Children (CWC) som støttes av FORUT. CWC står bak en oppsiktsvekkende demokratiseringsmodell der barn organiseres og gis mulighet for deltakelse i lokale beslutningsprosesser.

Ganapathi arbeider ved Namma Bhoomi, CWCs modellskole i Kundapur på vestkysten av India. Kundapur er en av tre såkalte taluks (fylker) i Upudi district i delstaten Karnataka. Kundapur taluk er inndelt i 56 panchayats eller kommuner, som er den laveste politiske og administrative enhet i India. Hver av disse kommunene styres av et valgt kommunestyre (panchayat).
 
Namma Bhoomi er en internatskole der barn og ungdom får yrkesopplæring som har som mål å gi dem jobbmuligheter lokalt. På den måten ønsker man å forhindre at barn og unge søker lykken i storbyene. Men Namma Bhoomi er mye mer enn en yrkesskole. Med utspring i denne skolen, som også er et kurs- og opplæringssenter for mange andre enn skolens elever, har CWC utviklet en modell der det etableres barnekommunestyrer (makkala panchayat) parallelt med de voksnes kommunestyrer. Modellen fikk sitt gjennombrudd i 2007 da det ble etablert barnekommunestyrer i alle 56 panchayatene i Kundapur taluk.
 
Barnerepresentanter overrekker dokumenter  til statsråden
Barnerepresentanter overrekker dokumenter til statsråden
- Gjennom makkala panchayatene får barn og unge mulighet til å diskutere sine problemer og løse dem, forteller Ganapathi. Erfaringene de har er svært positive. Barnas meninger blir nå hørt og tatt hensyn til. Det viser seg nemlig at de sakene barna fremmer også har betydning for de voksne.  - Barna ser ting på en annen måte, og deres deltakelse har beriket lokaldemokratiet, sier Ganapathi.
 
Makkala panchayat består av barn og velges av barn. Alle som vil stemme, må registrere seg på forhånd. Til sammen mer enn femti tusen barn var registrert som stemmeberettiget i de 56 panchayatene hvor det ble avholdt valg. Alle grupper i samfunnet skal være representert i barnekommunestyret. Det sikrer at både skolebarn, arbeidende barn, funksjonshemmede osv blir representert. Barnekommunestyret består av like mange representanter som voksenkommunestyret.
 
Ganapathi forteller at CWC har store ambisjoner og vil spre modellen til hele delstaten Karnataka og videre til hele India. Det kan de kun lykkes med ved å samarbeide med andre organisasjoner og med myndighetene på de ulike nivåene. - I første omgang er målet å etablere barnekommunestyrer i alle 148 panchayatene i Udupi-distriktet. Vi har stor tro på at vi vil lykkes, fordi distriktsmyndighetene i Udupi er svært positive til ideen og de resultatene vi har oppnådd så langt, avslutter Ganapathi.
 
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: