FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Støtt FORUT >  FORUT-partner
For privatpersoner:

FORUT-partner

Som FORUT-partner er du med på å sikre FORUTs langsiktige arbeid. Det er en enkel måte å vise sitt engasjement på og gi støtte til mennesker som ikke har mulighet til å komme seg ut av fattigdommen på egen hånd.

Mira

Hva vil skje med lille Mira?

Blir hun ....barnearbeider? I fattige familier med mange munner å mette er det ofte ingen annen utvei enn å sette barna til barnearbeid. ....prostituert? Blant fattige i u-land er det mange barn som er foreldreløse eller har få slektninger. Disse kan lett bli offer for kriminelle som vil utnytte dem. ...rusmisbruker? Fattige barn lever i vanskelige kår og tyr til rus for å slippe unna en tung hverdag. ...eller......vil hun få utdanning?

Kanskje du vil hjelpe henne til et bedre liv?

LA TANKE BLI TIL HANDLING!

Utdanning er stikkordet. Det er innlysende, men ikke alle tenker på det.

For 5 kroner dagen kan Mira gå på skolen.

Støtter du FORUT med 5 kroner dagen, får lille Mira gå på skolen. Skolen er begynnelsen på uendelig mye. For det første forhindrer skolen at barna blir drevet ut i barnearbeid, prostitusjon eller det som verre er. For det andre gjør tilførsel av kunnskap at de blir mer selvstendige, mer selvbevisste og blir i stand til å nå egne mål.

Nøden fortsetter etter katastrofehjelpen

Ofte er humanitær hjelp fra oss i de rike landene ren nødhjelp i kjølvannet av store katastrofer.

Klart vi skal hjelpe i slike situasjoner, men vi bør også tenke på alt som kommer etterpå. Katastrofer, enten det er krig, jordskjelv eller flom, gjør at folk mister alt de eier. Selv om de får akutt nødhjelp og redder livet, tar det lang tid før de kommer på bena igjen.

Mat er det viktigste

Utdanning er ikke det første fattige tenker på. De tenker på hvordan de skal få mat og hvordan de skal få tak over hodet. Alle i familien må gjøre en innsats til felles beste. Barnearbeid blir ofte resultatet.

Utdanning gir utvikling

Utdanning er det beste botemiddelet på lang sikt. Jo flere barn et land får inn i skolen, desto rikere vil det bli i fremtiden. Vi nordmenn kan jo bare se på oss selv. For 150 år siden var Norge et fattig land med større nød enn vi liker å tenke på. I dag er vi et rikt land, ikke bare på grunn av oljen, men fordi vi har et velutdannet folk med høy kompetanse på alle områder av yrkes- og samfunnslivet.

Vil Mira bli sykepleier eller advokat?

Med utdannelse har hun muligheter for å bli begge deler. Begge yrker gir en lønn som kan brødfø en familie. Utdanning kan redde Mira og mange andre barns framtid. For å hjelpe et barn trengs bare fem kroner om dagen. Har du en femmer til overs?

Som FORUT-partner hjelper du barn i u-land til å få et bedre liv.

Som FORUT-partner betaler du fem kroner om dagen, det vil si kr 150,- pr. måned. Beløpet betales ved hjelp av avtalegiro og trekkes fra din konto hver måned. Du kan si opp partnerskapet og stoppe innbetalingen når du måtte ønske. Som partner får du FORUT-nytt tilsendt regelmessig, med oppdatert informasjon om utviklingen i vårt bistandsarbeid.

 

Bli FORUT-partner

Har du lyst til å engasjere deg i humanitært arbeid?

Det fins neppe noe mer tilfredsstillende enn å hjelpe andre til å få et meningsfullt liv.
Det er utrolig lite som skal til. For bare fem kroner dagen bidrar du til at et barn får utdanning. Slikt gir ettertanke.
Vi ønsker at du gjør tanke om til handling og blir FORUT-partner!

Å VÆRE FORUT-PARTNER BETYR AT

  • Du gir fem kroner dagen
  • Du gir barn utdanning
  • Du gir hjelp til selvhjelp
  • Du får jevnlig informasjon om prosjektene og folk som har nytt godt av hjelpen

FORUTs visjon er en verden i fred og uten fattigdom, der alle er sikret menneskerettigheter og sosial rettferdighet, og der rusgifter ikke hindrer velferd og utvikling.

Bli FORUT-partner

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD