FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Rusgifter og utvikling Krisehåndtering og rehabilitering Kvinner og likestilling Barnerettigheter Informasjonsvirksomhet Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Rusgifter og utvikling

Rusgifter og utvikling

FORUTs spisskompetanse på rusgifter og utvikling gir en egen dimensjon i utviklingssamarbeidet. FORUT vil gjennom prosjektet profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde.


Les mer...
Fattigdom og rusgifter
FORUT vil bidra til å bygge opp og styrke motkrefter i sine samarbeidsland mot utbredelse og bruk av rusmidler. Det skjer gjennom å mobilisere politisk vilje til å yte motstand mot en ekspanderende alkoholkapital og begrense forbruket av alkohol og narkotika og dermed redusere skadevirkningene. Partnerne får faglig og økonomisk støtte for å stimulere og integrere rusperspektiver i sin ordinære virksomhet. Hele prosjektet dreier seg om lokal kompetanseoppbygging, og den mest sentrale ideen i prosjektet er at partnerorganisasjonen engasjeres, søker lokal kunnskap, arbeider fram forebyggende løsninger og følger opp intensjonene ved å integrere rusforebyggende arbeid i all sin virksomhet.
Interessekonflikt i sentrum
Anne Lise Ryel, Anne Grethe Strøm Erichsen, Øystein BakkeFrivillige organisasjoner er bekymret for den innflytelsen multinasjonale selskaper fikk på resultatet i FN-erklæringen om ikke-smittsomme sykdommer.
23.09.2011
Se også Hjem, Nyheter

Erklæring allerede vedtatt
Allerede på første dag av høynivåmøtet i FN ble det vedtatt en erklæring om ikke-smittsomme sykdommer.- Vedtaket er viktig for den globale helsen, sier Øystein Bakke.
19.09.2011
Se også Hjem, Nyheter

FORUT på FNs høynivåmøte
FORUTs prosjektleder, Øystein Bakke, deltar i disse dager på FNs høynivåmøte om ikke-smittsomme sykdommer.
19.09.2011
Se også Hjem, Nyheter

Utvikling, global helse og ikke-smittsomme sykdommer
- Vi vil slite med de ikke-smittsomme sykdommene i mange tiår fremover, selv om innsatsen styrkes nå, sa konstituert helsedirektør Bjørn Guldvog i sitt innlegg på FORUTs konferanse den 28. april om global helse.
09.05.2011
Se også Hjem, Nyheter

Barn som endringsagenter
Barn kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. En ny håndbok om rettighetsbasert forskning, utgitt av CWC i India, viser hvordan barn kan påvirke lokalpolitikken.
01.04.2011

Rusundersøkelse i Nepal
Et økende antall unge mennesker og barn har vært involvert i skadelig bruk av alkohol, tobakk og narkotika misbruk, særlig i urbane områder i Nepal.
25.03.2011
Se også Hjem, Nyheter, Nepal

Statens pensjonsfond utland:
30 mrd kroner i alkoholaksjer
Norges Bank la i dag fram årsrapporten for Statens pensjonsfond utland, ofte kallt Oljefondet, for 2010 og offentliggjorde samtidig aksjebeholdningen for fondet. Nær 30 milliarder kroner er plassert i alkoholaksjer.
18.03.2011
Se også Hjem, Nyheter, 2010

Brennevin i plastposer
Mange av oss har sikkert nostalgiske minner om barndommens saftposer. Nå er posene også kommet til Malawi, men med 40 % brennevin som innhold! Dette har skapt både reaksjoner i befolkningen og politisk konflikt.
14.03.2011
Se også Hjem, Nyheter, Malawi

Malawi
Stor spørreundersøkelse
Norges Forskningsråd har bevilget 4,2 millioner kroner til en stor, landsdekkende spørreundersøkelse i Malawi. Målet er å kartlegge rusproblemene i landet.
03.03.2011
Se også Hjem, Nyheter, Malawi

Alkohol og ikke-smittsomme sykdommer
En lederartikkel i tidsskriftet Addiction i januar 2011 hevder at alkohol bør inkluderes når et spesielt høynivåmøte i FNs generalforsamling skal drøfte ikke-smittsomme sykdommer i september 2011.
03.02.2011
Se også Hjem, Nyheter

Ikke bistandsmidler til alkoholproduksjon
Etter en debatt i media om Norads bevilgning til ølbryggeriet Nøgne Ø, har utviklingsminister Erik Solheim slått fast at norske bistandspenger ikke skal brukes til å støtte ølproduksjon i Afrika.
29.01.2011
Se også Hjem, Nyheter

Ny stortingsmelding:
Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken
Livsstilssykdommer blir et stadig større problem i hele verden og sammen med de smittsomme sykdommene utgjør de en ”dobbel sykdomsbyrde” for mange utviklingsland.
02.12.2010
Se også Hjem, Nyheter, 2010

Vellykket konferanse om mannsroller
Sterke menn frykter ikke likestilling
Dette var ett av budskapene som kom fram på konferansen ”Hva skal vi gjøre med mannfolka?” i slutten av oktober. Konferansen var den første av sitt slag i Norge og formidlet erfaringer med å engasjere menn i utviklingsland for et norsk publikum.
10.11.2010
Se også Hjem, Nyheter, 2010

Subsidierer matkorn til spritproduksjon
Den indiske delstaten Maharashtra har gjennom en lov fra 2007 åpnet for statssubsidier til produksjon av alkohol fra matkorn. I løpet av de siste to årene er 34 nye spritfabrikker etablert – flere av dem eid av nære slektninger til framstående politikere.
11.10.2010
Se også Hjem, Nyheter, India

Global alkoholstrategi vedtatt i WHO
Verdens Helseorganisasjon vedtok torsdag en global strategi for å redusere skadene av alkoholbruk. Dette skjedde på årsmøtet i Geneve der WHOs 193 medlemsland deltar.– En merkedag for utviklingsland og for verdens fattige, men også for FORUT, sier generalsekretær Morten Lønstad.
21.05.2010
Se også Hjem, Nyheter, 2010

Norges rolle i Verdens helseorganisasjon
I januar vedtok styret i Verdens helseorganisasjon en global strategi for å redusere skadelig bruk av alkohol. Vedtaket ble fattet med overveldende flertall, og kun én medlemsstat nevnte at alkoholindustrien burde tas med på råd.
01.02.2010
Se også Hjem, Nyheter, 2010

Forskertidsskriftet "Addiction"
Alkoholindustriens kupp-forsøk
Lokalt øl på markedetI dag publiserer det anerkjente forskertidsskriftet ”Addiction” en studie av hvordan alkoholindustrien forsøker å kuppe alkoholpolitikken i fire afrikanske land.
15.12.2009
Se også Hjem, Nyheter, 2009

Junior- og barneorganisasjonen Juba stiftet
Nyvalgt leder Dag Endal og nestleder Arne Lindelien markerer med et felles klubbeslag at stiftingsprosessen for den nye barneorganisasjonen Juba er sluttført (Foto: Roy Hagen)Søndag 9. august ble det stiftet en ny frivillig organisasjon - Junior- og barneorganisasjonen Juba. Juba blir den nye barneorganisasjonen til Juvente, DNT og IOGT og vil ta over alle medlemskap som DNTB og Juniorforbundet har i paraplyer og samarbeidsorganer.
17.08.2009
Se også Hjem, Nyheter, 2009

Kritisk blikk på alkoholinvesteringer
Flertallet i Stortingets finanskomité mener enkelte typer markedsføring av alkohol og gamblingtjenester vil kunne kvalifisere som ”grovt uetisk” og dermed måtte vurderes opp mot de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – utland. Mandag ble innstillingen vedtatt i Stortinget.
10.06.2009
Se også Hjem, Nyheter, 2009

Justisminister Knut Storberget i Malawi
Sterkt møte med jenter med energi og engasjement

- Takk for at jeg fikk komme hit og oppleve dette. Takk for det flotte arbeidet dere gjør. Dette var en opplevelse jeg aldri vil glemme. Dette sa justisminister Knut Storberget etter å ha sett jenter fra en av FORUTs prosjektpartnere i Malawi i aksjon med dans og drama mot rus.

06.05.2009
Se også Hjem, Nyheter, Malawi, 2009

Carlsberg brudd på egne regler i Malawi
Sveriges radio har i et halv times langt radioprogram dokumentert hvordan Carlsberg har brutt sine egne etiske retningslinjer i Malawi.
06.05.2009
Se også Hjem, Nyheter, Malawi, 2009

Strengere mot alkoholindustrien
Oljefondet ut av tobakk
Kristin Halvorsen gjorde fredag opp status for oljefondet for 2008. Revideringen av de etiske retningslinjene som ble påbegynt i fjor medfører at fondet vil trekke investeringer ut av tobakksprodusenter – og bli strengere med alkoholprodusentene. Begynn med Carlsberg og SABMiller, sier FORUTs generalsekretær.
03.04.2009
Se også Hjem, Nyheter, 2009

Partnere i verdensklasse
- Det er mange inntrykk vi sitter igjen med etter å ha samlet FORUTs partnere til et ukelangt program i Malawi. Stolthet over våre partnerorganisasjoner er kanskje det aller sterkeste inntrykket. CWIN, APSA og CWC i Nepal og India er rett og slett barnerettighetsorganisasjoner i verdensklasse.
09.01.2009
Se også Hjem, Nyheter, Malawi, 2008

Gammel lærdom på nytt i Malawi
Menn drikker - kvinner lider
Lokalt øl i Malawi- Når han blir full, blir han helt gal. Han skriker til meg, han slår meg og spiser opp all maten jeg lager til familien. Slik vil jeg ikke ha det.
09.07.2008
Se også Hjem, Nyheter, Malawi, 2008

Dødelige kjønnsroller - alkohol, seksualitet og HIV/AIDS
Eva BraatenI disse dager lanseres to SINTEF-rapporter laget på oppdrag fra FORUT om bruk av rusmidler og konsekvensene av dette i Malawi. Rapportene skal danne noe av grunnlaget for arbeidet FORUT nå skal sette i gang med – sammen med lokale organisasjoner – i Malawi.
07.07.2008
Se også Hjem, Nyheter, 2008

Alkoholindustrien på krigsstien i det sørlige Afrika
Carlsberg-skiltAlkoholindustrien forsøker å få kontroll over alkoholpolitikken i det sørlige Afrika. Målet er å unngå tiltak fra myndighetene som vil begrense friheten til de multinasjonale øl- og sprit-selskapene. Verdens fattige skal betale for problemer med hjemmemarkedene i vestlige land.
04.06.2008
Se også Hjem, Nyheter, 2008

Gjennombrudd i Verdens helseorganisasjon
Alcohol discussion in committee A of WHA61 2008Det må utarbeides en global strategi for å redusere alkoholskader. Dette vedtok Verdens helseforsamling, årsmøtet til WHO, i slutten av mai. Det var gruppen av afrikanske medlemsland som fremmet resolusjonsforslaget som også var anbefalt fra WHOs styre.
27.05.2008
Se også Hjem, Nyheter, 2008

Ny innsikt kan forsterke AIDS-forebygging
Det finnes en rekke forbindelser mellom alkoholbruk og hiv/aids-epidemien. Tilfanget av vitenskaplig dokumentasjon på dette er raskt økende, viser en ny rapport fra FORUT. Denne nye innsikten åpner også for nye måter å forebygge epidemien på.
08.02.2008
Se også Hjem, Nyheter, 2008

Verdens helseorganisasjon godkjenner alkoholresolusjon
Styret i Verdens helseorganisasjon vedtok i dag, 22. januar, en resolusjon myntet på Verdens helseforsamling i mai i år, der det bes om en global strategi om skadelig alkoholbruk.
23.01.2008
Se også Hjem, Nyheter, 2008

Rus, hiv/aids og vold mot kvinner
Deltagere på ruskonferanseDet var tunge temaer som ble tatt opp til drøfting da FORUT samlet sine samarbeidspartnere for å diskutere rus i forhold til fattigdom og utvikling, spredningen av hiv/aids og som forsterkende effekt når det gjelder kjønnsbasert vold.
16.10.2007
Se også Hjem, 2007

Rus-seminar: "tradisjon, fattigdom og modernitet"
Invitasjon russeminarEn egen teamdag om internasjonale russpørsmål for bistandsfolk og andre interesserte arrangeres i Stavanger tirsdag 6. november. Både norske og internasjonale innledere vil belyse temaet “Tradition, poverty and modernity – alcohol and drugs in a global perspective".

20.09.2007
Se også Hjem, 2007

Blå Kors tildelt TV-aksjonen
Blå Kors er tildelt NRKs TV-aksjon neste år. FORUT gratulerer og ønsker lykke til! I søknaden til NRK har Blå Kors profilert både det nasjonale og internasjonale arbeidet. De kan nå legge større kraft på arbeidet sitt i Afrika og Asia.
15.06.2007
Se også Hjem, Nyheter, 2007

Alkohol i et utviklingsperspektiv diskutert i Oslo og Stockholm
- I Sør-Afrika har vi nesten verdensrekord i alkoholforbruk og et farlig drikkemøster. Det er et uttalt behov for større bevissthet om rus som hinder for utvikling, sa Dr. Neo Morojele i sitt foredrag på to konferanser i Oslo og Stockholm, der det ellers ble lagt frem mye god dokumentasjon.
02.05.2007
Se også Nyheter, 2007

FORUT med verktøykasse for bistandsorganisasjoner
På en konferanse i Oslo torsdag lanserte FORUT en ny verktøykasse for bistandsmiljøet. Den skal gjøre det lettere for organisasjoner og myndigheter å gjøre noe med alkohol- og narkotikaproblemer de møter i sine utviklingsprosjekter. - Mange opplever slike problemer, men har verken kunnskap eller metoder for å ta tak i dem, sa FORUTs styreleder Eva S. Braaten ved lanseringen.
27.04.2007
Se også Nyheter, 2007

Protest mot påstand fra alkoholindustrien
FORUT og AlkoKutt har nylig skrevet brev til verdens størst alkoholprodusent og protestert mot uttalelser i en pressemelding fra selskapet.
15.12.2004
Se også 4/2004, Nyheter

Alkohol og fattigdom belyst i Sri Lanka
En omfattende studie av forholdet mellom alkoholbruk og fattigdom ble presentert i Colombo nylig. Studien, som ble gjort av forskerne Bergljot Baklien og Diyanath Samarasinghe på oppdrag fra FORUT viser at en skremmende stor gruppe fattige mennesker bruker store deler av sin ordinære inntekt på alkohol.
15.03.2004
Se også 1/2004, Nyheter

Alkoholindustrien opprettholder fattigdom
Å drikke Carlsberg-øl bidrar til å hemme utviklingsarbeid og holde folk i fortsatt fattigdom, mener Øystein Bakke.

Et av temaene på helgens globaliseringskonferanse "Utveier" i Oslo var alkoholindustriens offensive satsing i utviklingsland. FORUTs Øystein Bakke var en av innlederne på seminaret.
04.11.2003
Se også 4/2003, Nyheter

Alkohol og fattigdom på dagsorden
I sommer arrangerte FORUT sin årlige konferanse for sine prosjektarbeidere. Konferansen fant sted i Jaffna, Sri Lanka og samlet ca. 50 deltakere fra FORUTs seks samarbeidsland pluss Vietnam og Kambodsja. Siktemålet var å belyse rusgifter som utviklingsproblem og å utarbeide strategier for forebygging.
30.09.2003

GATS påvirker rusmiddelpolitikken
Handelsavtalen om internasjonal handel med tjenester, GATS-avtalen, kan redusere u-landenes mulighet til å utforme og iverksette en egen restriktiv alkoholpolitikk, noe som igjen kan føre til større alkoholforbruk og alkoholrelaterte problemer i disse landene. For å kunne øve innflytelse på politikk som angår rusmidler, må en arbeide med WTO-spørsmål, hevdet Aksel Nærstad på et åpent seminar i Oslo i april.
26.05.2003
Se også 2/2003, Nyheter

Rusgifter som utviklingshinder
FORUT har alltid sett på alkohol og narkotika som en undervurdert årsak til fattigdom og sosiale problemer. Rusgifter representerer en ekstra byrde som kan ha svært alvorlige konsekvenser, spesielt for folk som har små marginer å gå på fra før. Samtidig har vi alltid vært bevisste på at rusgifter ofte vil figurere et stykke ned på listen over forhold som gjør livet vanskelig for fattige og marginaliserte.
26.05.2003
Se også 2/2003, Nyheter

dot


Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD