FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Nepal

Nepal
I Nepal samarbeider FORUT med organisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal). CWINs innsats retter seg primært mot barn, og FORUT støtter særskilt et transitthjem for kriserammede jenter (Balika Home) og en yrkesskole og arbeidstreningsenter (Self-reliance Centre) for ungdom, begge i Katmandu. Målet er å gi barn og unge beskyttelse mot overgrep og utnyttelse og sette dem i stand til å ta vare på og forsørge seg selv.
Les mer...
Rusundersøkelse i Nepal
Et økende antall unge mennesker og barn har vært involvert i skadelig bruk av alkohol, tobakk og narkotika misbruk, særlig i urbane områder i Nepal.
25.03.2011

Nepal - vern og utvikling
Et samarbeid mellom Utviklingsfondet, Stiftelsen Rolwaling, FORUT og nepalske organisasjoner er påbegynt for å verne et større område uten ulempe for innbyggerne.
17.03.2011
Se også Hjem, Nyheter

Unikt filmprosjekt i Nepal
Med egne øyne
Maoistgeriljaen som gikk til væpnet kamp mot regimet i eget land, innrullerte mellom 6000 og 9000 barn i ulik tjeneste. Nå har tre av barna produsert hver sin kortfilm om egne opplevelser.
07.01.2011

Politiet i Nepal med kvinne/barn-avdelinger
Ansatte som skal ha særskilt ansvar for kvinner og barn ved politidistriktene i Nepal gjennomgår for tiden et 16 dagers kurs for å kunne ivareta barns rettigheter. CWIN står for en del av opplæringen
06.01.2011
Se også Hjem, Nyheter

Nepalsk konferanse
Jenter som jobber
I slutten av november møttes 40 jenter på den tredje nasjonalkonferansen for jentebarnearbeidere i Nepal. CWIN var koordinator for konferansen som varte i tre dager.
16.12.2010

Dokumenterer brudd på barnekonvensjonen
Barnas krisetelefon mottar og registrerer nødrop fra og om barn i krise.CWIN (Child Workers in Nepal) har et eget dokumentasjonssenter i Katmandu og har fått i oppdrag å rapportere brudd på barnerettighetene i Nepal til FN. Hvert halvår mottar også FORUT en oversikt over registrerte tilfeller som gjelder barns helse og beskyttelsesbehov.
13.10.2010

Generalstreiken avsluttet
Maoistpartiet har avsluttet den landsomfattende generalstreiken, og det er fri ferdsel i trafikken både på veiene og i luften over hele landet.
11.05.2010
Se også Hjem, Nyheter, 2010

Spent i Nepal
Maoistpartiet i Nepal innførte en landsomfattende generalstreik fra 2. mai. Det er foreløpig ikke gitt noen dato for når streiken vil bli avsluttet. Streiken skyldes den politiske konflikten mellom maoistpartiet og de to andre store partiene som deltar i regjeringen.
07.05.2010
Se også Hjem, Nyheter, 2010

FORUT i Khopachagu, februar 2010
Kvinner ut av røykfylte kjøkken
FORUTs Dolakha-prosjekt i Nepal har en klar kvinneprofil. En av strategiene for å styrke kvinners situasjon er å gjennomføre kurs for kvinner der de får opplæring i alt fra å lese og skrive til planlegging av utviklingstiltak i området der de bor.
06.04.2010
Se også Hjem, Nyheter, 2010

Kvalitet og gjennomføringskraft
Sheila Devaraj og P. Lakshapathy fra APSAVi har sagt det før, men sier det gjerne igjen: FORUT har meget profesjonelle partnere. Nylig ble både CWIN i Nepal og APSA i India gjenstand for grundig, ekstern evaluering. Resultatet bekrefter at arbeidet som utføres er godt planlagt, bærekraftig og av høy kvalitet.
19.03.2010
Se også Hjem, Nyheter, India, 2010

CWINs ungdomsarbeid:
Styrking av jenters selvtillit
Jenter på kurs i KopachaguFORUTs partner i Nepal, CWIN, har et spesielt fokus på jenter. Jenter er svært utsatt i Nepal, og CWIN arbeider på mange fronter for å gi utsatte jenter beskyttelse.
19.03.2010

Lys i mørketiden
Midt i mørketiden sender barn i Trondheim penger til Nepal for å hjelpe barn der med lys fra solcellepanel.
23.12.2009
Se også Hjem, Nyheter, Kampanjer, 2009

Fattigdom berører oss
En førskolelærer, en lærer og en FORUT-partner var de heldige vinnerne av en studietur til Nepal. Møtet med fattigdommen gjorde et uutslettelig inntrykk.
08.12.2009
Se også Hjem, Nyheter, 2009

Nepals menneskerettighetskommisjon - en viktig premissleverandør
Tunge bører og langt å gå for Nepal. Foto: Olav MyrholtI kjølvannet av borgerkrigen er Nepal inne i en svært viktig prosess for å sikre freden og skape grobunn for god utvikling. En ny grunnlov er under utarbeidelse, og den nasjonale menneskerettighetskommisjonen er en viktig rådgiver.
13.10.2009
Se også Hjem, Nyheter, 2009

FORUT etablerer seg i Nepal
Etter mange års utmerket samarbeid med CWIN (Child Workers in Nepal) har FORUT nå etablert seg som egen organisasjon i Nepal. Det gjøres fordi virksomheten utvides, men CWIN vil fortsatt være en viktig samarbeidspartner.
08.05.2008
Se også Hjem, Nyheter, 2008

Årsrapport - Nepal 2007
CWIN i Nepal og FORUT kan se tilbake på mer enn ti år med samarbeid. CWINs målsetting er å skape et samfunn hvor barn ikke blir utnyttet i barnearbeid, eller blir ofre for seksuelle overgrep eller prostitusjon.
16.04.2008

Spennende valg i Nepal
Torsdag 10. april blir det valg til ny nasjonalforsamling i Nepal. Valget er en viktig del av fredsprosessen, som startet da maoistene ga opp sin væpnede kamp.
07.04.2008
Se også Hjem, Nyheter, 2008

Nepal utsetter valg
Koalisjonsregjeringen i Nepal har besluttet å utsette valget til ekstraordinær nasjonalforsamling til november. Den opprinnelige planen var å holde at valget skulle holdes i juni.
31.05.2007
Se også Hjem, Nyheter, 2007

Et prosjekt blir til
To gutterNepal står ved en korsvei. Etter mange års intern konflikt og borgerkrig er partene enige om å samarbeide for snu en negativ utvikling og bringe landet ut av fattigdommen. FORUT ønsker å bidra i prosessen. Hvordan tar man egentlig fatt?
01.06.2007

Demokratifeiring i Nepal
Nepal feirer i dag, 24. april 2007, ettårsdagen for tilbakeføring av makten til folkevalgte organer. For ett år siden i dag bøyde kongen av for presset og gjeninsatte parlamentet.
24.04.2007
Se også Nyheter, 2007

Protestmarsj mot barneprostitusjon
En 2400 km lang marsj er i gang i Asia i protest mot at barn selges til prostitusjon. Marsjen vil gå gjennom store deler av India og Nepal.
Se også Nyheter, 2007

Våpenhvile i Nepal
Den nepalske overgangsregjeringen har erklært våpenhvile i den ti år lange konflikten med maoistopprørerne. I forrige uke proklamerte maoistene en tre måneder lang, ensidig våpenhvile. Endringen skjer etter at kong Gyanendra oppga sitt mer enn ett år lange eneveldige styre og lot parlamentet sammenkalles igjen den 30. april.
04.05.2006

Kritisk i Nepal
Situasjonen i Nepal er i dag svært spent. Kongens selvutnevnte regjering har innført et absolutt portforbud, som også omfatter ambulanser, menneskerettighetsorganisasjoner og pressefolk. Ringveien rundt hovedstaden Katmandu utgjør grensen for portforbudet, og innenfor denne er det ingen som rører seg, melder Gauri Pradhan i en telefonsamtale med FORUT.
20.04.2006

Nepal
I Nepal samarbeider FORUT med organisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal). CWINs innsats retter seg primært mot barn, og FORUT støtter særskilt et transitthjem for kriserammede jenter (Balika Home) og en yrkesskole og arbeidstreningsenter (Self-reliance Centre) for ungdom, begge i Katmandu. Målet er å gi barn og unge beskyttelse mot overgrep og utnyttelse og sette dem i stand til å ta vare på og forsørge seg selv.

Bekymringsfullt i Nepal
I en tale til Europaparlamentet satte CWINs leder, Gauri Pradhan, søkelyset på den politiske situasjonen i Nepal. Han uttrykte det så sterkt som å si: Det finnes ikke noe demokrati, ingen menneskerettigheter eller rettsregler i Nepal i dag.
31.03.2006

Krigens ofre i Nepal
Nærmest daglig foregår det bortføringer og arrestasjoner av barn i Nepal, og barn dør og skades på grunn av den væpnede konflikten. Som i alle borgerkriger rammes sivilbefolkningen hardt og særlig barna.
29.05.2005
Se også 3/2005, Nyheter

Vinterleir for gatebarn i Katmandu
Vinteren er kald i Nepal, spesielt for alle barn som ikke har noe hjem, men som bor på gata. Derfor har CWIN også i år arrangert en vinterleir for gatebarn i Katmandu. Den 7. mars ble den vel to måneder lange leiren avsluttet. Siden
28. desember har i alt 519 gatebarn på ulike måter hatt nytte av de ulike tilbudene i vinterleiren.
29.05.2005
Se også 3/2005, Nyheter

Gauri Pradhan løslatt
Nepalske høyesterett løslot i går Gauri Pradhan som ble arrestert uten siktelse 17. februar. Pradhan er en ledende menneskerettsaktivist og leder av FORUTs partnerorganisasjon, CWIN (Child Workers In Nepal Concerned Centre). FORUT gleder seg over løslatelsen, men er bekymret over omfattende arrestasjoner av menneskerettighetsaktivister og organisasjonsfolk i Nepal.
01.03.2005
Se også 1/2005

Gauri Pradhan framstilles for retten
Den nepalske menneskerettighetsforkjemperen og lederen av FORUTs samarbeidspartner, CWIN, ble arrestert i midten av februar. Siden har han sittet i varetekt uten å vite hva han anklages for.
25.02.2005
Se også 1/2005

Menneskerettighetsforkjemper arrestert
Gauri Pradhan, styreleder og daglig leder av CWIN (Child Workers in Nepal Concerned Centre), ble arrestert på flyplassen i Katmandu om kvelden 17. februar idet han vendte hjem fra besøk i Europa. Han sitter i varetekt i politihuset i Katmandu.
22.02.2005
Se også 1/2005, Nyheter

Tortur og forsvinninger
Borgerkrigen i Nepal har, som alle andre steder der menneskene slakter hverandre, ført til grusomme utslag som tortur og mishandling. Dermed blir det nødvendig å inneha kompetanse på behandling av torturofre, og et eget senter er nå opprettet i Katmandu.
15.12.2004
Se også 4/2004, Nyheter

Tusen døde på 60 dager i Nepal
Mer enn tusen mennesker er blitt drept i Nepal i de drøye to månedene som har gått etter at de maoistiske opprørerne avbrøt våpenhvilen i august. Fire skoleelever ble drept da sikkerhetsstyrkene angrep en skole hvor det befant seg maoistiske opprørere.
26.11.2003
Se også 4/2003, Nyheter

Barns rett til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse
Siden 1996 har FORUTs partner i Nepal, CWIN (Child Workers in Nepal), utgitt statusrapporter om barns rettigheter. Rapporten for 2002 har både positive og negative elementer. Nepal ratifiserte FNs konvensjon om barns rettigheter i 1995 og skulle ha levert sin første periodiske rapport i 2000. Det er ennå ikke gjort.
03.03.2003
Se også 1/2003, Nyheter

Våpenhvile i Nepal bra for barn
I en uttalelse fra den sjette barnearbeidskonferansen i Bangkok i forrige uke heter det at våpenhvilen i Nepal er bra for barn. Våpenhvilen som trådte i kraft 30. januar gir nytt håp for Nepals befolkning og spesielt for barna. Barnerettighetsorganisasjonen CWIN har satt spesielt fokus på hvordan konflikten i landet har rammet barna.
07.02.2003
Se også 1/2003, Nyheter

Nepal
Barn rammes av krigen i Nepal
Barnerettighetsaktivister Nepal har slått seg sammen for å begrense skadene av krigen for barn. Maoistopprøret i landet rammer barna. 150 barn er drept, 4000 er drevet på flukt og 2000 har mistet foreldrene i konflikten. FORUTs partner Child Workers in Nepal concerned Centre (CWIN) er en av organisajonene som nå aksjonerer på barnas vegne.
20.01.2003
Se også 1/2003, Nyheter

Nepal
CWIN redder barnearbeidere
14 ubetalte og dårlig behandlede barnearbeider ble nylig reddet av politiet i Nepals hovedstad Kathmandu. Barna ble tatt hånd om på et av transittsentrene til Child Workers in Nepal - Concerned centre, CWIN, som er FORUTs partner i Nepal.
13.01.2003
Se også 1/2003, Nyheter

Nepal
Sniffing blant gatebarn i Nepal
Sniffing er et utbredt problem blant gatebarn i Kathmandu. FORUTs partnerorganisasjon in Nepal, CWIN, har gjennomført en undersøkelse av gatebarnas rusvaner og diskutert resultatene med barna sjøl.
06.01.2003
Se også 1/2003

dot


Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD