FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

2/2003

2/2003

FORUT-nytt 2/2003

Flytter fra søppelplass til nye hus
Barberline-samfunnet har flyttet fra søppelfyllinga i Freetown, Sierra Leone til et nytt byggefelt litt utenfor byen.
10.07.2003

dot
Flomrammede i Sri Lanka mottar nødhjelp fra FORUT
Voldsomt regnvær slo inn over Sri Lanka i midten av mai og forårsaket den verste flommen på over femti år. Ødeleggelsene er størst i Ratnapura-distriktet sør for Colombo, der jordskred har utslettet flere landsbyer. FORUTs prosjektområde Hambantota sør i landet er også hardt rammet, og FORUT var raskt ute med nødhjelp. Rundt 300 skoler er ødelagt eller skadet, og mange vil ikke være i drift igjen på mange uker. Før helgen bevilget NORAD drøyt 1,5 millioner kroner til FORUTs nødhjelpsarbeid blant flomrammede familier.
11.06.2003

Hiruni og Tisari er begynt på skolen
Hiruni og Tisari fra ble kjent for norske barnehagebarn gjennom FORUTs barneaksjon. Nå er de begynt på skolen, men det er fortsatt mulig å være med på et utvidet opplegg fra høsten.
26.05.2003

dot
Fredsprosess på sparebluss
Den 14 måneder lange våpenhvilen er inne i en kritisk fase. Representantene fra tamil-bevegelsen LTTE har forlatt forhandlingsbordet. Det er usikkert når forhandlingene igjen kommer i gang.
26.05.2003

Nord møter sør - i fredens tegn
Tidlig en aprilmorgen møttes ni av FORUTs ansatte i Jaffna utenfor kontoret. Staben skulle på tur, og det var ikke hvilken som helst tur. For første gang i FORUT Sri Lankas historie skulle FORUT-ansatte fra Jaffna besøke kollegaer i sør. Jaffna skulle møte Hambantota.
26.05.2003

dot
Team-building i Jaffna
35 mennesker i et avlangt rom som tidligere har blitt brukt som bomberom. 34 grader, fem vifter som sakte, sakte går rundt og skaper etterlengtede vindpust. Solen steker på utsiden.
26.05.2003

Håp om varig fred i Sierra Leone
I Sierra Leone er det i dag positive utsikter for varig fred og utvikling for et hardt krigsrammet folk. Behovet for gjenoppbygging er stort.
26.05.2003

dot
Aminata flytter
Hun hadde ikke stort flyttelass da hun forlot søppelfyllinga i Freetown, Aminata Suhail. Hun var FORUTs første kontaktpunkt i et lite samfunn som levde på søppelfyllinga i Freetown. Nå har de bygd egne hus i Crafton litt utenfor hovedstaden.
26.05.2003

Barberline i bilder
Husbyggingsdelen av Barberline-prosjektet ble endelig avsluttet før utgangen av 2002. Bidrag og deltakelse fra målgruppen - mennesker som tidligere hadde sitt bosted i og omkring den største søppelfyllingen i Freetown - har vært svært positiv. 24 boenheter med kjøkken, toalett og tilliggende grønnsakhage er oppført for å sikre slumbefolkningen forsvarlige leveforhold. Låne- og sparegrupper er etablert blant kvinnene - i tillegg drives det helse- og miljøopplæring samt kursing av den lokale landsbyorganisasjonen. Noen av kvinnene har også startet med griser og lignende inntektsbringende tiltak.
26.05.2003

dot
Barn sier nei til barneekteskap
Barneekteskap har lenge vært en svøpe i India. Selv om det er ulovlig, fortsetter mange denne praksisen. Barn går ofte taust med på det som blir bestemt for dem, men slik var det ikke med 15 år gamle Uchengemma. Ikke bare protesterte hun på familiens avgjørelse, men hun sørget også for at hele landsbyen hennes tok spørsmålet opp til diskusjon.
26.05.2003

Sniffing mot sult
Det billigste rusmiddelet som er tilgjengelig for gatebarn i Bangalore (India), er korrekturlakk til 18 rupies per flaske (ca. tre kroner). Ungene dypper en fille eller deler av klesplagget sitt i dette løsemiddelet og sniffer det for å få en kraftig kick.
26.05.2003

dot
Norge stryker 39 mill kroner i utestående gjeld hos Sierra Leone
Regjeringen har vedtatt å stryke ca. 39 mill kroner som Sierra Leone skylder Norge - nærmere bestemt alle renter og avdrag med forfall mellom oktober 2001 og september 2004.
26.05.2003

GATS påvirker rusmiddelpolitikken
Handelsavtalen om internasjonal handel med tjenester, GATS-avtalen, kan redusere u-landenes mulighet til å utforme og iverksette en egen restriktiv alkoholpolitikk, noe som igjen kan føre til større alkoholforbruk og alkoholrelaterte problemer i disse landene. For å kunne øve innflytelse på politikk som angår rusmidler, må en arbeide med WTO-spørsmål, hevdet Aksel Nærstad på et åpent seminar i Oslo i april.
26.05.2003

dot
Rusgifter som utviklingshinder
FORUT har alltid sett på alkohol og narkotika som en undervurdert årsak til fattigdom og sosiale problemer. Rusgifter representerer en ekstra byrde som kan ha svært alvorlige konsekvenser, spesielt for folk som har små marginer å gå på fra før. Samtidig har vi alltid vært bevisste på at rusgifter ofte vil figurere et stykke ned på listen over forhold som gjør livet vanskelig for fattige og marginaliserte.
26.05.2003

Leder: Aggressiv alkoholindustri
"...markedsføringen av alkohol i fattige land i Asia og Afrika er svært aggressiv og overskrider grenser som aldri ville vært mulig i vår del av verden. "
26.05.2003

dot
Krigens spor
Norge mottok de første bosniske asylsøkerne i 1992. I toppåret 1993 ankom over 7000 flyktninger fra Bosnia. Alle disse fikk kollektiv beskyttelse og senere permanent oppholdstillatelse. I dag er nesten 14 000 bosniere registrert som bosatt i Norge, og de utgjør den 7. største nasjonale gruppen av innvandrerbefolkningen i landet vårt. Til tross for at det er gått over sju år siden krigen i Bosnia tok slutt, fortsetter bosniske asylsøkere å strømme til Norge. I 2001 mottok vi 810 asylsøkere fra Bosnia, i 2002 var tallet økt til 907, og i år ligger det an til en ytterligere økning.
26.05.2003

Hipp hurra for 10 år og mer i FORUTs barneaksjon!
FORUTs barneaksjon har slått an i landets barnehager. Hvert år deltar nesten en femtedel av alle de 5000 barnehagene. I alt 113 barnehager har deltatt i barneaksjonen i ti år eller mer. Noen har til og med deltatt hvert eneste år, det vil si hele fjorten år. Som takk for dette har barnehagene i disse dager mottatt et diplom for lang og tro tjeneste. Her kan du se hvilke barnehager dette gjelder.
03.04.2003

dot

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD