FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

FORUT-nytt 1/2004

Økt innsats i Sierra Leone

Sierra Leone har et enormt behov for internasjonal hjelp for å komme på fote igjen etter mange års vanstyre og borgerkrig. Landet rangerer aller lavest på FNs liste over menneskelig utvikling i verden.
15. March 2004

Verdensbanken uttaler seg om alkohol

Verdensbanken har nylig utgitt en faktasamling om alkohol. Dokumentet er en del av en faktasamling om sentrale helse-, befolknings- og ernæringstema kalt "Public Health at a Glance". Dermed går Verdensbanken i den motsatte retningen av det danske Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) som nylig har gått sammen med Carlsberg om investering i ølbrygging i Tibet.
15. March 2004

Alkohol og fattigdom belyst i Sri Lanka

En omfattende studie av forholdet mellom alkoholbruk og fattigdom ble presentert i Colombo nylig. Studien, som ble gjort av forskerne Bergljot Baklien og Diyanath Samarasinghe på oppdrag fra FORUT viser at en skremmende stor gruppe fattige mennesker bruker store deler av sin ordinære inntekt på alkohol.
15. March 2004

Studerer elitens alkoholkultur i Sri Lanka

Høsten 2003 var jeg i Sri Lanka og gjorde feltarbeid i forbindelse med en hovedoppgave i sosiologi. Tema for arbeidet er markedsføring av alkohol og alkoholkultur blant middel- og overklassen i Sri Lankas hovedstad Colombo. I påvente av den endelige analysen, er det mulig å dele noen personlige erfaringer fra feltarbeidet og foreløpige resultater.
08. March 2004

Positivt samarbeid i barnehage og skole

FORUT og Utdanningsforbundet har undertegnet en samarbeidsavtale for å spre kunnskap om og forståelse for internasjonale spørsmål i norske barnehager og i småskolen.
08. March 2004

Vår egen skog

Organisasjonen CWC (Concerned for Working Children) i India legger sterk vekt på at barns meninger skal bli hørt og tatt hensyn til. CWC har en sterk tro på barns evne til å ta fatt i og ta ansvar for eget liv. Dette har blant annet resultert i opprettelsen av barnekommunestyrer i en rekke landsbyer og barnefagforeninger for barnearbeidere. Her er et lite eksempel på hva som kan skje når barn går ammen og kjemper fram en sak.
08. March 2004

Skapte skjønnhet rundt Jaffna-biblioteket

Manasivayam Shanmugaratnam (60) gir oss sin historie om krigens bitre erfaringer og hvordan biblioteket ble bygget opp igjen.
08. March 2004

Krise vendes til ny giv

I juli i fjor startet rehabiliteringsarbeidet ettter den voldsomme flommen i mai. Nå begynner resultatene å falle på plass.
08. March 2004

Barn som fredssoner

FORUT-nytt har tidligere rapportert om forsøk på å skape fredssoner rundt barn i land med væpnet konflikt. Sri Lanka har arbeidet med dette begrepet, og i Nepal er organisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal) en pådriver for å skjerme barn i krig.
08. March 2004

På flukt fra sin egen kultur

«Jeg husker at det skjedde om våren, jeg var bare et barn, jeg forstod ingen ting av hva som skjedde. Jeg likte ikke denne mannen. Jeg tenkte: Det er bare en vond drøm. I morgen skal jeg tilbake til min mor!»
08. March 2004

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD