FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  Gjennombrudd i Verdens helseorganisasjon

Gjennombrudd i Verdens helseorganisasjon

Det må utarbeides en global strategi for å redusere alkoholskader. Dette vedtok Verdens helseforsamling, årsmøtet til WHO, i slutten av mai. Det var gruppen av afrikanske medlemsland som fremmet resolusjonsforslaget som også var anbefalt fra WHOs styre.
27.05.2008
Øystein Bakke

Diskusjonen om alkoholresolusjonen foregikk i helseforsamlingens komité A
Diskusjonen om alkoholresolusjonen foregikk i helseforsamlingens komité A (Foto: WHO/ Oliver O'Hanlon
FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, som er styremedlem i det internasjonale nettverket Global Alcohol Policy Alliance, har fulgt prosessen rundt alkoholspørsmålet i WHO fram mot vedtaket på helseforsamlingen. Resolusjonen som anmoder generaldirektøren om å forberede et utkast til en global strategi for å redusere skadelig alkoholbruk var foreslått av gruppen av afrikanske land. Verdens helseorganisasjon har nå mandat til å fortsette arbeidet med alkoholsaken og vil formulere et utkast til en global strategi som legges fram for Verdens helseforsamling i mai 2010, med forutgående diskusjoner når styret kommer sammen i januar samme år.

- Svært fornøyd
FORUTs generalsekretær, Morten Lønstad gleder seg over at alle WHOs medlemsland nå stiller seg bak forslaget om å utvikle en global strategi og at vedtaket setter klare grenser for den internasjonale alkoholindustriens deltakelse i det videre arbeidet.
 
- Vi er svært fornøyd med at Verdens helseorganisasjon endelig har reagert overfor den nærmest epidemiske spredningen av alkoholproblemene. Problemene forsterkes gjennom økt alkoholkonsum verden over. Nå oppfordrer vi Verdens helseorganisasjon til å utvikle en sterk, global strategi på vitenskapelig grunnlag for å redusere slike problemer. Vi legger spesielt merke til at resolusjonen skiller mellom den rollen kommersielle og andre deltakere spiller i utviktingen av en slik strategi og at medlemslandene avviser at helseorganisasjonens skal samarbeide med alkoholindustrien i å utvikle strategien. I FORUT ser vi frem til å delta sammen med andre sivilsamfunnsorganisasjoner i den viktige oppgaven vi har foran oss, sier Lønstad videre.
 
Lang prosess
Resolusjonen er resultatet av en lang prosess som omfatter en resolusjon fra 2005 og oppfølgingen av denne fram mot avrapportering på fjorårets helseforsamling. Et nytt resolusjonsforslag ble fremmet av Sverige på helseforsamlingen i 2007, men der klarte man ikke å komme til enighet, blant annet fordi en del land fra Latin-Amerika og Karibia motsatte seg økt fokus på alkoholproblemer. Saken ble dermed overført til videre behandling i WHOs styre.
 
Etter uformelle møter mellom Verdens helseorganisasjon og medlemslandene i desember 2007 fremmet gruppen av afrikanske land, med Kenya og Rwanda i spissen, et resolusjonsutkast som ble vedtatt på styremøtet i januar 2008. Mexico fikk imidlertid styret med på å endre teksten til å be Verdens helseorganisasjon ”samarbeide” med blant andre alkoholindustrien. Resolusjonsteksten ble så lagt fram for helseforsamlingen med det kontroversielle tillegget. Mange land engasjerte seg sterkt i saken før årets debatt i helseforsamlingen. Uvissheten om resolusjonen ville bli vedtatt varte helt til siste slutt. Det var New Zealand som foreslo å endre teksten fra ”å samarbeid med” til ”å konsultere” blant andre alkoholindustrien og dermed oppnådde konsensus.
 
 
WHO Assisterende Generaldirektør Ala Alwan
WHOs assisterende generaldirektør for ikkesmittsomme sykdommer, Ala Alwan. Foto: WHO/Chris Black
Unngå interessekonflikter
Assisterende generaldirektør for ikke-smittbare sykdommer og mental helse, Ala Alwan, avklarte i tillegg på vegne av WHO-sekretariatet at alle konsultasjoner med industrien og andre interessenter må følge helseorganisasjonens regler for hensiktsmessig kontakt partene imellom og for å unngå interessekonflikter.
 
Debatten var langvarig, og 36 land deltok. De fleste innleggene inneholdt takk til helseorganisasjonens generaldirektør for godt utført arbeid og anerkjennelse av rapporten som sekretariatet presenterte for forsamlingen. Den påpeker at alkohol er en av de viktigste faktorene som fører til for tidlig død og sykdom som kan unngås over hele verden og har betydelig innvirkning på folkehelsen. Selv om det er regionale, nasjonale og lokale forskjeller når det gjelder graden av forbruk, drikkemønstre og bakgrunn for drikkingen, ble skadelig alkoholbruk i 2002 beregnet til å forårsake 2,3 millioner for tidlige dødsfall (3,7 % av dødelighet globalt) og var ansvarlig for 4,4 % av verdens sykdomsbyrde, selv når de positive effektene av lavt og moderat alkoholforbruk på sykdom og død er tatt med i beregningen.
 
De siste årenes prosess rundt alkoholskader er første gang siden 1983 at alkohol står høyt på WHOs dagsorden.
 
Mer informasjon:

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD