FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Om FORUT >  FORUTs programområder

FORUTs programområder

For perioden 2009 – 2013 vil FORUT prioritere fire hovedprogrammer for virksomheten utenlands. Dette er resultatet av en læringsprosess i tett kommunikasjon med våre partnere der FORUTs styrke har utkrystallisert seg til disse områdene.

Rusgifter og utvikling (ADD – Alcohol and Drugs in Development

Dette er FORUTs spesiell profilprogram, som skiller oss fra øvrige bistandsorganisasjoner. Samtidig er det på dette temaet FORUT virkelig tilfører utviklingsfeltet en betydelig tilleggsverdi. FORUT ønsker å utvide sitt globale og nasjonale lobbynettverk. Programmet har utviklet seg slik at FORUT nå er i stand til å virke gjennom koalisjoner mellom myndigheter og sivilsamfunn. Basisen er forskningsbaserte planer og strategier for å drive påvirkningsarbeide i den hensikt å begrense skadeomfanget ved rusmisbruk. 
 

Barnerettigheter

Flere av FORUTs partnerorganisasjoner er blant verdens fremste når det gjelder barnerettigheter og mobilisering av barn. Programmet reflekterer en tydeligere prioritering av rettighetsbasert arbeid i FORUTs nettverk. Programmet vil ha en blanding av påvirkningsarbeid og kapasitetsbygging tïl å dekke barns elementære behov. FORUT har alltid hatt sterkt fokus på barns rettigheter og barns og unges utvikling. En effektiv, rettighetsbasert tilnærming til barn og ungdom har vist gode resultater, særlig i India og Nepal. Et velfundert program omfatter beslutningspåvirkning, kompetanseheving og (om nødvendig) tjenestelevering.
 

Kvinner og likestilling

Dette programmet representerer en systematisering og styrking av det kvinne- og likestillingsarbeidet som FORUT har drevet i våre samarbeidsland de siste årene. Likestillingsperspektivet vil etter dette både være et eget program i FORUT og et tema som skal være integrert i våre øvrige programmer. Kjønnsproblematikk er et viktig tema når det gjelder fattigdomsbekjempelse og barnerettet arbeid. Både når det gjelder langsiktig utviklingsarbeid og nødhjelp vil FORUT være kjønnssensitiv. Erfaring viser at fattigdomsbekjempelse ikke er mulig uten at en samtidig får en nedgang i kjønnsbasert vold, økt økonomisk yteevne og styrking av kvinners lederskap. Mannsrollen er et sentralt tema både i ADD-programmet og når det gjelder likestilling generelt.
 

Krisehåndtering og rehabilitering

Dette programmet er en konsekvens av at FORUT arbeider i flere land som har vært preget av både menneske- og naturskapte konflikter og kriser de siste årene. FORUT har som prinsipp at hvis noen av samfunnene der vi driver et langsikt utviklingsarbeid, skulle bli rammet av akutte kriser, er det vår plikt å bistå befolkningen også i en slik situasjon. FORUT har betydelig kompetanse på dette området.  FORUTs rolle blir å bistå befolkningen for å skape et grunnlag for videre utvikling.

De fire programmene skal i størst mulig grad virke sammen og forsterke hverandre. ADD, likestilling og barns rettigheter er i tillegg overbyggingstemaer som alle programmene skal integrere.

dot

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD