FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  FORUT driver effektiv bistand -

FORUT driver effektiv bistand -

sier Norad i en pressemelding i dag. Meldingen kom etter en gjennomgang (på oppdrag fra Norad) av FORUTs bruk av norske bistandskroner.
19.11.2008
Ellen Bjølseth

For FORUTs del er det gledelig at rapporten konkluderer med at FORUT er en liten, men stabil, fleksibel og effektiv organisasjon.

Morten Lønstad og innenriksminister Ernest Malenga
Morten Lønstad og innenriksminister Ernest Malenga
FORUT jobber med bistand knyttet til alkohol- og rusmiddelarbeid, hvor de internasjonalt gjør en innsats som er svært positiv, sier Norad i sin pressemelding.

Dette har blant annet ført til at Malawis regjering nå har inngått avtale med FORUT om hjelp til å utforme Malawis alkoholpolitikk. Intensjonsavtalen ble nylig signert i Malawi av FORUTs generalsekretær, Morten Lønstad, og innenriksminister Ernest Malenga (bildet).

 Norads pressemelding kan leses her: http://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=13830

Og her finner du hele rapporten til nedlasting: http://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=13832
 
I rapportens sammendrag står det om resultatet av FORUTs arbeid:
·         FORUT bruker midlene fra Norad og andre kilder på en kostnadseffektiv måte.
·         FORUTs tematiske områder (helse, utdannelse, ADD*, kompetanseutvikling, mikrofinans, yrkesopplæring osv) er relevante for sluttbrukerne, som ofte er fattige og sårbare barn, ungdom og kvinner.
·         FORUTs prioriterte bistandsfelt er også i overensstemmelse med så vel de respektive lands egne utviklingsprioriteringer og fattigdomsstrategier som norske bistandspolitiske føringer.
·         FORUT er en liten bistandsorganisasjon, men strategien med å støtte og arbeide gjennom sterke, profesjonelle, lokale partnere er et effektivt redskap for å få større gjennomslagskraft enn ved å være selvimplementerende. Partnernes betydelige innsats (se kapittel 5), deriblant ADD*-programmet, avspeiler tydelig FORUTs evne til å oppnå sine utviklingsmål.
 
ADD = Alcohol and Drugs in Development – FORUTs program for integrering av rusforebyggende tiltak i utviklingssamarbeidet.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD