FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  En enestående revolusjon

En enestående revolusjon

Barnas kommunestyre er blitt en etablert institusjon i delstaten Karnataka i India med rett til å fremme saker for det ordinære kommunestyret. Utgangspunktet er at barns deltakelse må ses på som en ressurs og ikke en hindring for samfunnsutviklingen.
17.11.2008
Ellen Bjølseth

I India samarbeider FORUT med to barnerettighetsorganisasjoner, CWC (The Concerned for Working Children) og APSA (Association for Promoting Social Action). Begge har som utgangspunkt at barn har rett til å bli hørt.

Barn er stort sett passive mottakere av voksnes velvilje eller ofre for voksen utnyttelse og overgrep, mener CWC. Samtidig hevder de at barn definitivt er i stand til å påpeke behov og utfordringer som angår både dem selv og samfunnet som helhet. Barns deltakelse må ses på som en ressurs og ikke en hindring for samfunnsutviklingen.
 
I India er det laveste nivået for lokalt selvstyre kalt ”panchayat” (nesten som et kommunestyre) og omfatter ca. 2000 husstander. Mange funksjoner foregår på dette nivået. CWC jobber alltid sammen med laveste nivå. Hvis ”panchayat” fungerer godt, tjener det alle innbyggerne.
 
Saker diskuteres av barnerepresentantene
Saker diskuteres av barnerepresentantene
CWC oppdaget at barn ønsket seg et system der de kunne henvende seg til kommunestyret i lokalsamfunnet sitt, og dermed ble barnekommunestyret – ”makkala panchayat” – opprettet. Her har barna stemmerett fra de er seks år, mens representantene er i alderen 12-16 år. CWC fungerer som et talerør overfor de statlige myndigheter, og i 1996 ble de første fem ”makkala panchayat” opprettet. I 2005 var de utvidet til 56.
 
Barna ønsket å delta i beslutninger og planer, ikke bare vente til det oppsto en sak. CWC lærte dem at det var nødvendig å være godt forberedt og ha gode opplysninger for hånden når det var noe de ville oppnå. I 2005 ble 12 000 husstander gjenstand for en spørreundersøkelse som strakte seg over 9-12 måneder. Da all informasjon var innsamlet, fikk barna hjelp av CWC til å analyser dataene. Ulike behov viste seg: Enker trengte støtte, folk trengte rasjoneringskort, det var behov for barnehage osv. Barna gikk gjennom all informasjonen og forsøkte å finne løsninger.
 
Ofte var det barna som var skikkelig forberedt til møtene med de voksnes ”panchayat”, og dermed sto de sterkt når det var noe spesielt de ønsket. Barna bruker informasjon konsekvent for å oppnå noe og oppdaterer informasjonen sin kontinuerlig.
 

Anskueliggjøring

Noen ganger har barn problemer som voksne ikke alltid forutser. En slik sak oppsto da barna i en landsby ønsket seg en klopp eller gangbro over en elv for å komme seg til og fra skolen. De voksne mente det var helt uproblematisk, for vannet var grunt og lett å vade igjennom. Slik var det riktignok mesteparten av året, men i regntiden kunne elven flomme over og skape store problemer for barna. Da ingen voksne ville høre på dem, inviterte de med seg en av landsbylederne på skoleveien en dag i regntiden. Mannen vasset over uten problemer. Vannet rakk ham bare til øverst på lårene. For de minste barna derimot, gikk vannet til halsen. Saken var anskueliggjort, og gangbroen ble bygget.
 
 
Kampen mot barneekteskap er en av sakene som er behandlet
Kampen mot barneekteskap er en av sakene som er behandlet
Det er tre rettigheter for barn som CWC er sterkt opptatt av, og det er at barn skal være respektert, lyttet til og ivaretatt. Dessuten har barn rett til å delta og til å spørre om alt, men det skal gjøres med respekt.
 
CWC arbeider med å skape gode modeller som andre kan kopiere. I 2002 samlet alle ”makkala panchayats” seg og fikk møte med de voksne. I 2007 ble disse samle-møtene pålagt å behandle barnas forslag, noe som betydde en formell aksept av barn som ”borgere”. Prinsippet er gjennomført i hele delstaten Karnataka og står som en modell for andre delstater. CWC holder nå kurs for 130 kommunestyrer i delstaten Tamil Nadu for å forberede dem på å innføre ”makkala panchayat”-systemet.

 
Barnas planer gir seg uttrykk i enkle, klare setninger som både inneholder mange opplysninger og har en klar hensikt. Her er noen eksempler på hvordan planene kan se ut:

Problem Opplysninger Forslag til tiltak
Toaletter på skolen Det finnes ikke et eneste toalett på skolen med 260 elever. Problemet er spesielt stort for jentene. Det må straks bygges toaletter.
Barnepass I landsbyen må eldre barn være hjemme fra skolen for å passe småsøsken. Det må bygges en barnehage i landsbyen.
Gangbro 100-150 barn har problemer med å komme seg på skolen i regntiden. Det må byges en ti meter lang gangbro.
Drikkevann 80 familier må gå nesten fire kilometer for å hente vann. Det må bygges en dam i elven. En elektrisk motor kan frakte vannet til landsbyen. Her samles vannet i en tank med kran der landsbyboerne kan hente vann.

Vil du lese mer om "makkala panchayat" - se denne artikkelen.

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD