FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  Dødelige kjønnsroller - alkohol, seksualitet og HIV/AIDS

Dødelige kjønnsroller - alkohol, seksualitet og HIV/AIDS

I disse dager lanseres to SINTEF-rapporter laget på oppdrag fra FORUT om bruk av rusmidler og konsekvensene av dette i Malawi. Rapportene skal danne noe av grunnlaget for arbeidet FORUT nå skal sette i gang med – sammen med lokale organisasjoner – i Malawi.
07.07.2008
Eva Braaten, styreleder

Den ene rapporten dreier seg om bruk av rusmidler – omfang, type, hvem som bruker hvilke rusmidler osv. – to steder i Malawi. Den andre omhandler bruk av rusmidler og kjønnsbasert vold på de samme to stedene. Begge rapportene er svært nedslående lesning – spesielt er studien av rusmidler i sammenheng med vold mot kvinner alarmerende.


Kvinners stilling

Stine Hellum Braathen
Stine Hellum Braathen
Forsker Stine Hellum Braathen fra SINTEF maler et dystert bilde av kvinners stilling i Malawi. Braathens informanter (de hun har intervjua i studien) er konstant utsatt for menns – og i særdeleshet sine ektemenns – voldelige, respektløse og alkoholiserte oppførsel. Sju av de 12 gifte kvinnene Braathen snakka med fortalte at deres ektemenn hadde tvunget dem til å ha sex med dem. 11 av dem visste om andre kvinner som hadde vært utsatt for det samme. Mye tyder altså på at dette er et vanlig fenomen i Malawi. Fem av de samme kvinnene hadde også nylig blitt usatt for fysisk misbruk av sine menn. Videre fortalte mange av dem at store deler av husholdningspengene gikk med til mannens alkoholbruk, noe som skapte en ekstra byrde på en allerede skranten familieøkonomi.
 
Rapportene viser at i tillegg til de økonomiske aspektene ved alkoholbruk, er det som oftest slik at både det fysiske og det seksuelle misbruket skjer mens mannen er i alkoholrus. Det er selvfølgelig ikke slik at alkoholen alene kan få skylda for dette, men, som vi vet fra vår egen kultur, er den en viktig utløsende og ikke minst unnskyldende faktor. Bak resultatene i Braathens rapporter er det imidlertid et svært diskriminerende kjønnsrollemønster der kvinner oppfattes som menns eiendom, der kvinner ofte er økonomisk avhengig av menn, og der kulturelle og sosiale ”lover” gir menn langt større handlingsrom enn kvinner – særlig når det gjelder seksualitet. Vi vet for eksempel at mange menn har sex med andre enn sine koner. Noen steder praktiseres også riter der enker skal ”renses” av andre menn i familien og der svært unge jenter tvinges til sex med eldre menn i familien. Det skal ikke mye forskning til for å forstå at dette er en dødbringende (manns)kultur i et land der HIV- og AIDS-problemene er enorme, der det dør ti mennesker i timen på grunn av sykdommen, og der nesten 1 million mennesker (av til sammen 12,3 millioner) levde med HIV i 2005.
 
Derfor kommer FORUT til å bidra til å endre både bruken av alkohol og det bakenforliggende ”dødelige” kjønnssystemet. Det er ingen lett jobb, men studiene fra SINTEF viser at vi ikke kan la være å prøve.
 
Kilder:
Braathen, Stine Hellum (2008): Substance Use and Abuse and its Implications in a Malawian
Context – Pilot Project 1. SINTEF Health Research. Finnes på SINTEFs nettsider: www.sintef.no
Braathen, Stine Hellum (2008): Substance Abuse and Gender Based Violence in a Malawian
Context – Pilot Project 2. SINTEF Health Research. Finnes på SINTEFs nettsider: www.sintef.no
 http://www.avert.org/aids-malawi.htm 
 
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD