FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Sierra Leone >  Økt innsats i Sierra Leone

Økt innsats i Sierra Leone

Sierra Leone har et enormt behov for internasjonal hjelp for å komme på fote igjen etter mange års vanstyre og borgerkrig. Landet rangerer aller lavest på FNs liste over menneskelig utvikling i verden.
15.03.2004
Ellen Bjølseth
Da landet ble selvstendig i 1961, lå det demokratiske strukturer til grunn, og landet hadde gode forutsetninger for utvikling. Fra naturens side var det rike ressurser i landet, og det fantes litt industri, særlig basert på jordbruksprodukter. Noe infrastruktur var også på plass, blant annet en jernbane, som fortsatt huskes med vemod, det var et brukbart postsystem og tilstanden i landet var god, selv om det ikke var snakk om direkte velstand. Så begynte en lang nedtur med stadige kupp og en sterkt økende korrupsjon. Ekstra ille ble det på begynnelsen av nittitallet da den unge kapteinen Valentin Strasser grep makten og videre mot slutten av nittitallet, sa RUF-geriljaen herjet som verst. Vi husker med gru alle lemlestelsene og ugjerningene som også barnesoldatene sto for. Hele samfunsstrukturen var ødelagt, og storsamfunnet klarte ikke å mobilisere mot geriljavirksomheten.

Sierra Leone: FORUT planlegger å bygge 19 skoler de neste årene i Sierra Leone. Denne ligger i Mabongisseh i Ribbi-distriktet.
Det er nå to år siden krigen ble endelig avblåst, og landet er i ferd med å komme seg ut av nødhjelpsfasen. De rene nødhjelps-organisasjonene er i ferd med å trappe ned virksomheten, mens FORUT trapper opp. I første omgang er det snakk om en mellomfase der det er nødvendig å bidra med varer som såkorn, landbruksredskaper og basisvarer.

FORUT øker innsatsen fra et budsjett på ca. 1,6 millioner i 2003 til 2,8 millioner i 2004. Hovedvekten legges på å sette i stand og bygge nye skoler på landsbygda, der skolene enten har blitt ødelagt eller det ikke har vært noen skole tidligere i det hele tatt. Lese- og skrivekyndigheten i Sierra Leone er ikke på mer enn 36 %, og også myndighetene vil satse på skolegang for alle barn.

Helsesøster: Helsetjeneste bygges ut med blant annet helsesøstre. Informasjon om hygiene og vaksinasjonsprogrammer er viktig.
Styrking av helsetjenestene er også en prioritert oppgave. Det er allerede gjennomført jordmorkurs for de tradisjonelle fødselshjelperne i flere av landsbyene der FORUT arbeider, og virkningen er svært god. Allerede kort tid etter at jordmødrene hadde gjennomført kurset var det en merkbar nedgang i barseldødsfall og spebarnsdødeligheten i distriktet. Enkle regler om hygiene gjør store utslag på steder hvor kvinnene har vært vant til å føde direkte på jordgulv. Vaksinering er også en viktig del av helsetilbudet.

Fred, forsoning og konfliktløsning hører med i arbeidet. Dette foregår i form av gruppemøter og samtaler. FORUT har nylig ansatt fire nye feltarbeidere som skal bo ute i landsbyene. Dette er mennesker med lang erfaring fra lignende arbeid i andre organisasjoner og med landbruksfaglig og sosial utdannelse.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD