FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  Barnerettigheter styrkes på Sri Lanka

Barnerettigheter styrkes på Sri Lanka

Til tross for uroen på Sri Lanka, arbeides det ufortrødent med å bistå svake grupper. I dag sendes søknaden på mer enn 4,2 millioner kroner til EU-kommisjonen i Brûssel til et bredt anlagt program for å styrke barns stilling og rettigheter på Sri Lanka.
14.02.2008
Runa Heggernes

I september 2007 ba EU-kommisjonen om forslag til prosjekter som kunne beskytte og bedre menneskerettighetene på Sri Lanka. Et av kriteriene for å få støtte, var at prosjektene skulle være samarbeidsprosjekter mellom flere organisasjoner. Barnerettighetsnettverket der FORUT, Redd Barna og andre internasjonale organisasjoner er med, startet arbeidet med å utforme en søknad som vil styrke og sikre srilankiske barns lovmessige rettigheter. En prosjektskisse ble lagt fram for EU som ga grønt lys for å fortsette arbeidet med en formell søknad.

 
Champa Gunasekera
Champa Gunasekera, FORUTs barnerettighetsansvarlig, som har vært med å arbeide fram søknaden, forteller at FORUTs bidrag vil foregå på flere plan. – Vi vil intensivere skoleringen og styrke våre mange samarbeidspartnere på lokalplanet, samtidig som vi fortsetter å arbeide direkte med barna i alle barnegruppene i våre prosjektområder over hele landet, sier Champa. Også pressgruppene for barns rettigheter, som FORUT i dag organiserer og skolerer, vil bli involvert i dette viktige arbeidet. Sammen med våre partnere i det nasjonale nettverket, vil vi fortsette å rette søkelyset på barns oppvekstmiljø og drive påvirkningsarbeid overfor srilankiske myndigheter som har ansvar for barnespørsmål.
 
I løpet av april forventes et svar fra EU.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD