FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  Barnas stemme teller

Barnas stemme teller

Delstaten Karnataka i India har pålagt alle lokale myndigheter å sørge for en ordning der barn kan uttale seg direkte til et spesielt "barnekommunestyre", som igjen rapporterer videre til voksne organer og helt opp til delstatsnivå.
05.03.2008
Ellen Bjølseth

Dermed er de regulære kommunestyrene, kalt panchayats, pliktig å rapportere tilbake til departementet om saker som er fremmet av barnekommunestyrene. Helt siden 2004 har 56 lokalsamfunn i Kundapur på vestkysten av India i delstaten Karnataka deltatt i et pilotprosjekt som inkluderer barn. Rundt 20 000 av i alt 160 000 barn i dette distriktet har deltatt aktivt gjennom barneforsamlingene med diskusjoner og innsamling av data som belyser sakene de har fremmet. Sakene dreier seg om alkoholmisbruk, voldsutøvelse og fattigdom eller om elendige sanitærforhold, oversvømmelser og problemer med skoleveien. Barna har fremmet forslag til løsninger, og de voksne har oppdaget at mange av dem er fornuftige. I en kommune ble hele 19 barnesaker tatt opp til behandling.

Kavita Ratna fra CWC har god kontakt med barna
Kavita Ratna fra CWC har god kontakt med barna
FORUTs samarbeidsorganisasjon CWC (The Concerned for Working Children) var fødselshjelper for disse barnekommunestyrene. Organisasjonen arbeider for å fremme barns rettigheter og derigjennom barns rett til å delta i beslutningsprosesser som gjelder dem selv. Det hele startet med en modellkommune, og ideen har spredt seg. Et nytt syn på barn er i ferd med å bli etablert, og CWC har tro på at alle delstatene vil komme etter og la barns stemme bli hørt og respektert i denne demokratiseringsprosessen.

Les mer om reformen her.

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD