FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Nepal >  Årsrapport - Nepal 2007

Årsrapport - Nepal 2007

CWIN i Nepal og FORUT kan se tilbake på mer enn ti år med samarbeid. CWINs målsetting er å skape et samfunn hvor barn ikke blir utnyttet i barnearbeid, eller blir ofre for seksuelle overgrep eller prostitusjon.
16.04.2008

CWIN

CWINs målsetting er å skape et samfunn hvor barn ikke blir utnyttet i barnearbeid, eller blir ofre for seksuelle overgrep eller prostitusjon. CWIN driver en rekke prosjekter for å oppnå dette målet og FORUT støtter to av disse:
·         Et transitthjem for jenter (Balika Home)
·         Et senter som driver yrkesopplæring (Centre for Self Reliance)
 
CWIN i Nepal og FORUT kan se tilbake på mer enn ti år med samarbeid. CWIN Balika, som er det lengste samarbeidsprosjektet, har siden starten i 1995 arbeidet direkte med mer enn 1000 jenter om deres behov for sosial, medisinske og psykososial assistanse, utdannelse og gjeninnføring i samfunnet. I tillegg har mange andre jenter dratt nytte av prosjektet på andre måter.
 
Gjennom CWIN får gatebarn, barn fra slummen, barnearbeidere og seksuelt misbrukte barn mulighet til å ta yrkesutdanning slik at de kan klare seg selv og skaffe seg en jobb de kan leve av.
 
Parallelt med det sosiale, praktiske arbeidet for jenter og utsatte barn generelt, jobber CWIN med politisk påvirkning overfor myndighetene. CWIN har opparbeidet seg stor respekt for sitt arbeid, og deres ekspertise på barns rettigheter, barneprostitusjon og barnearbeid brukes ofte av offentlige myndigheter. CWIN jobber tett med departementet for kvinner, barn og sosial velferd, politiet og myndighetene i Nepal.
 
I 2006 ble det endelig slutt på den væpnede konflikten i Nepal. Kongens makt ble betydelig innskrenket, og etter at det ble forhandlinger mellom den maoistiske opprørsbevegelsen og de politiske partiene i landet, kunne en fredsavtale tre i kraft i april 2006. Prosessen har ikke vært uten humper i veien, og det så mørkt ut for grunnlovsprosessen da maoistene gikk ut av interrimregjeringen en periode høsten 2007. Knallharde forhandlinger førte imidlertid fram, og maoistene kom tilbake. Valget på grunnlovsgivende forsamling skal ifølge planen finne sted i april 2008.
 
Dessverre har en ny konflikt blusset opp i Terai-området i sør etter den nasjonale fredsavtalen ble inngått. Denne konflikten later til å være tuftet på kastemotsetninger, undertrykking og ulik tilgang til knappe ressurser. Dette har gitt seg utslag i væpnet oppstand i Terai, men det har også vært bombeeksplosjoner i Katmandu som blir knyttet til denne konflikten.
 
Som vanlig er det de som var mest sårbare i utgangspunktet som blir rammet hardest, og mange har blitt internflyktninger i eget land (igjen). Mange barn har flyktet hjemmefra og inn til Katmandu hvor de har liten eller ingen beskyttelse og må klare seg selv. Gatelivet er hardt og barn utsettes for stor risiko samtidig som de mister skolegang.
CWIN prioriterer også i denne konflikten budskapet om at barn må bli skjermet for væpnede konflikter gjennom kampanjen Children as a Zone of Peace. En rekke organisasjoner er tilsluttet kampanjen som har som formål å sikre beskyttelse for barn.
 
 
 
 
 
 

CWIN Balika Home

CWIN Balika Home er ikke et vanlig barnehjem, men et midlertidig hjem for jenter i Katmandu som er i en spesielt risikoutsatt situasjon, og som har et akutt behov for hjelp og støtte. Stor fattigdom på landsbygda i Nepal og i mange områder - lengre tids væpna konflikt, fører til flytting til Katmandu. Både barn og voksne har fått gatene som arbeids- og bosted, og i slummen og på gata er barn og spesielt jenter utsatt. Mange barn blir også utnyttet på det groveste som barnearbeidere.
 
 
 
Balika Home har mange funksjoner og tilbud:
·         Krisesenter for jenter i nød
·         Rådgivningsvirksomhet og samtaleterapi for å bearbeide vanskelige opplevelser
·         Juridisk bistand
·         Gjenoppretting av kontakten mellom jenter som er på Balika av ulike årsaker og deres familier
·         Bevisstgjøring på barns rettigheter både i lokalsamfunnet og på det nasjonale plan
·         Utdanning; herunder leseferdigheter og yrkesopplæring, helse og hygiene
·         Sportsaktiviteter og gateteater i parker, fabrikker, templer og slumområder
·         Kampanjer, utstillinger og opptog
·         Kartlegging og dokumentasjon av situasjonen til jenter som lever i slummene i Katmandu-området
 
Jentene får støtte og omsorg på Balika, som omfatter husrom, psykososial rådgivning, juridisk bistand og hjelp til å gjenforenes med familie og lokalsamfunn. I tillegg får mange av jentene yrkesopplæring og skolegang som gjør det mulig for dem ta igjen noe av det de har gått glipp av.
 
Målgruppen er jenter fra gatene og slummen, jenter som har vært barnearbeidere og blitt utnyttet på ulike måter, jenter som har rømt hjemmefra, jenter forlatt av sine familier, jenter med mødre i fengsel, samt seksuelt misbrukte eller tidligere prostituerte jenter. Gjennom samtaleterapi, utdanning og opplæring søker prosjektet å bidra til og skape trygge rammer rundt jentene, og bidra til at jentene kan klare å stå på egne bein. Jentene lærer om sine rettigheter og om sin egenverdi.
CWIN følger opp og har kontakt med jentene også etter at de har forlatt senteret.
 
I de tilfellene der det ikke er mulig å gjenforene jentene med sin familie finner CWIN løsninger gjennom samarbeid med andre organisasjoner som har ulike tilbud, og omplasserer jentene til et sted som er best mulig tilpasset den enkeltes behov.
 
CWIN Balika Home har også en informasjonsfunksjon. Senteret er svært aktivt med informasjons­kampanjer om barns- og kvinners rettigheter i Nepal.
 
I 2007 har 119 jenter bodd ved senteret og fått støtte, hjelp og omsorg. I tillegg har 69 jenter fått hjelp til å bli gjenforent med sine familier, mens 20 ble overført til andre organisasjoner for langtidsopphold. 436 jenter som tidligere har bodd på Balika, men nå er flyttet hjem til ulike distrikter i Nepal, har fått støtte til å gå på skole med oppfølging fra CWIN.
 
 

CWIN Centre for Self Reliance

I 2007 ble det gitt 13 ulike typer opplæring over et bredt spekter, fra grunnleggende dataferdigheter til opplæring i skredderfag, bambushåndverk, sveising, møbelsnekring og andre tradisjonelle håndverksfag. Opplæringen varer fra tre til seks måneder avhengig av hva slags opplæring det er. Programmene skal samsvare med barnas egne ferdigheter og preferanser, og skal gi mulighet for arbeid.
 
I 2007 fikk 153 ungdommer (97 jenter og 56 gutter) yrkesutdanning ved senteret. I tillegg får de opplæring om helse, hygiene og barnerettigheter. Etter at opplæringsprogrammet er gjennomført, får barna veiledning og hjelp til å finne seg en jobb eller etablere egen virksomhet.
 
CWIN Social Marketing arbeider nært sammen med CWIN Self Reliance Center, og arbeider for å markedsføre produktene barn og ungdom lager, men hjelper også til med å finne lærlingplasser eller arbeid for barn og ungdom etter endt utdanning.
 
 

CWIN ADD

CWIN har integrert alkohol og narkotikaspørsmålet i store deler av sin virksomhet, i tillegg til at de har et eget CWIN ADD prosjekt som skal styrke organisasjonen på dette feltet. Det bidrar blant annet til å integrere rusproblematikk som en del av CWINs barnerettighetsarbeid. Alkohol og narkotika er en egen seksjon i CWINs dokumentasjonssenter, som samler klipp fra aviser og magasiner.
 
I 2007 ga CWIN ut en håndbok om forebygging av problemer med tobakk, alkohol og narkotika, relevant for forholdene i Nepal. Feltarbeiderne har fått oppdatert opplæring på feltet og tar kunnskapen med seg ut i arbeidet blant barn og unge ute i lokalsamfunnene.
 
Gjennom utvekslingsbesøk med FORUT Sri Lanka og ADIC har CWIN begynt å arbeide med ADD-feltet også på andre måter, blant annet gjennom avmystifisering og ”avglamourisering” av rus og rusrelatert adferd som virkemiddel.
 
CWIN har en gateteatergruppe som viser teaterstykker om rusproblemer. I 2007 ble det satt fokus på sniffing av lim blant gatebarn. Målgruppen er både barn og voksne, og de holdt fem forestillinger med gateteatret i fjor. Videre deltar CWIN i nettverk for narkotika og HIV, og arbeider sammen med andre organisasjoner om de samme sakene, og med antropologer, sosiologer og andre akademikere.
 
 

Rural Development Tuki Association (RDTA, også kalt ”Tuki”)

I 2007 fikk FORUT innvilget søknad hos UD om midler til å sette i gang et prosjekt i Dolakha-området i Nepal. Prosjektet skal støtte opp under overgangen fra en situasjon med mer eller mindre åpen konflikt, til fredelig oppbygging og utvikling av samfunnet.
 
Pengene ble overført til oss fra UD rundt midten av desember 2007, og allerede før jul hadde vi på plass en tentativ samarbeidsavtale med organisasjonen Rural Development Tuki Association (RDTA, også kalt ”Tuki”), som skal stå for den praktiske gjennomføringa av det nye prosjektet i Dolakha, i samarbeid med CWIN. Endelig avtale skal komme på plass i mars/april 2008.
 
 
 
RDTA har arbeidet i over 17 år i Dolakha-området og har godt omdømme i Nepal. Målet for virksomheten har vært å styrke folks påvirkningsmuligheter overfor egen livssituasjon (”empowerment”) og på å bedre de sosioøkonomiske forholdene for folk. Subsistensjordbruk er viktig i området, og de har arbeidet gjennom å lære opp gårdbrukere til ”modellfarmere” -”tukis” (egentlig ”de som bærer lys i mørket”). Disse foregangsbøndene har fungert som endringsagenter og vist andre hvordan en kan forbedre avlingene og redusere avlingsskader og annet svinn.
 
RDTA har i mange år vært samarbeidspartner med den sveitsiske utviklingsorganisasjonen SDC, Swiss Agency for Development and Cooperation.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD