Gutt
Share this:

FORUT-partnere bidrar til forandring!

150 kan forandre et liv...

FORUT har drevet solidaritets- og utviklings-samarbeid i snart tretti år. Tusenvis av mennesker har opp gjennom årene nytt godt av FORUTs innsats i de ulike samarbeidslandene.

Takket være offentlige og egeninnsamlede midler har vi vært i stand til å utgjøre en viktig forskjell for mennesker som lever i ekstrem fattigdom på grunn av naturkatastrofer, krig eller sosial og økonomisk undertrykking. Mange FORUT-partnere bidrar årlig med viktig økonomisk støtte til prosjektene.
 
Nå ønsker vi oss flere FORUT-partnere og lanserer 150-kampanjen. Målet i 2010 er minst 150 nye partnere som hver skal bidra med 150 kroner måneden. Det er et lite beløp for den enkelte, men for mange mennesker i våre samarbeidsland kan en slik støtte forandre retningen på livet.
 

Liten og effektiv…

Mange er skeptiske til om hjelpen kommer fram. Norad gjennomførte en ekstern evaluering av FORUT i 2008. Den konkluderte med at FORUT er en kostnadseffektiv organisasjon som når meget gode resultater. Gjennom driftige lokale partnere i samarbeidslandene gjør vi et viktig arbeid som har stor betydning for dem hjelpen er rettet mot. En direkte følge av evalueringen var at FORUT fikk økt støtte fra NORAD fra og med 2009.
 

…men stor når det gjelder

I 2009 var FORUT en av de største aktørene i flyktningleirene i Sri Lanka. I mai 2009 strømmet om lag 300 000 mennesker i løpet av få uker til flyktningleiren Manik Farm, som på den tiden var verdens største flyktningleir. FORUT ga nødhjelp til titusenvis av flyktninger, og sørget blant annet for at 35 000 mennesker fikk servert tre varme måltider daglig i seks måneder. FORUT bygde i 2009 to nye skoler i Sierra Leone, hvilket betyr at om lag 600 barn fikk ny skole å gå på. FORUT har bygd over 20 skoler i Sierra Leone og er i gang med planleggingen av nye skoler som skal bygges i år. Både i India og Nepal arbeider FORUT gjennom lokale organisasjoner som er opptatt av barns rettigheter og som jobber med å gi barn omsorg, beskyttelse, utdanning og mulighet for å stå på egne bein.
 

Bli FORUT-partner.

Påmeldingsskjema