FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  Utviklingsministeren ber om innspill til Soria Moria 2

Utviklingsministeren ber om innspill til Soria Moria 2

Utviklingsminister Erik Solheim inviterte norske organisasjoner som jobber med utviklingsspørsmål, til møte om utviklingspolitikken i en eventuell Soria Moria 2. Nærmere tretti organisasjoner var representert på møtet, og regjeringen fikk mye ros for utviklingspolitikken som er stadfestet i Soria Moria 1.
24.08.2009

Utviklingsministeren fikk mange interessante og viktige innspill til en eventuell ny regjeringserklæring. Det store mangfoldet i den norske organisasjonsfloraen ble dokumentert på en god måte. Forslagene varierte i tema og omfang, fra de overordnede, store temaene knyttet til klimautfordringer, finanskrise, gjeldsproblematikk og handelspolitikk til mer ”trivielle” problemområder innenfor utviklingspolitikken, områder som er mer relatert til organisasjonenes egenart og merverdi i utviklingssamarbeidet.

Det ene av FORUTs to forslag til ministeren tilhører siste kategori. Det går ut på at regjeringen i sin utviklingspolitikk gir oppmerksomhet til de ikke-smittsomme sykdommene, eller de såkalte ”markedsskapte epidemier”. Forskere definerer markedsskapte epidemier som helse- og sosiale problemer som har sin årsak i salg av kommersielle produkter, ikke i biologiske faktorer som mygg og virus. Både den multinasjonale alkoholindustrien, tobakksindustrien, brusgigantene og hurtigmatkjedene har definert landene i Sør som sine lovende markeder (emerging markets) når forbruksveksten flater ut i Vesten.

FORUT har erfaring med at den internasjonale alkoholkapitalen driver et rått og kynisk spill for å fremme sine interesser på fattigfolks bekostning. Vi har dokumentert at alkoholindustrien overfor sju land i det sørlige Afrika har kommet med ferdigskrevne og ganske likelydende forslag til nasjonal alkoholpolitikk, en politikk som selvsagt ville bli svært hensynsfull overfor industriens behov for å tjene penger.

FORUTs andre forslag på møtet med utviklingsminister Solheim dreide seg om at regjeringen bør satse mer på bistand gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, siden Norads egne evalueringer viser at mange av organisasjonene driver effektiv bistand som gir gode resultater for målgruppene. Andelen bistandskroner som kanaliseres gjennom de frivillige organisasjonene har stagnert de seinere årene.

FORUTs innspill til Soria Moria 2 og begrunnelsen for forslagene kan du lese her.

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD