Mor-og-barn
Share this:

Seminar 28. april

Utvikling, global helse og ikke-smittsomme sykdommer

I september møtes verdens ledere til toppmøte i FN for å diskutere ikke-smittsomme sykdommer. Livsstilssykdommene gir nye utfordringer i globalt helsearbeid. FORUT inviterer til interessant seminar.

Livsstilssykdommene gir nye utfordringer for det globale helsearbeidet

Dette vil vi sette søkelys på under FORUTs seminar

Torsdag 28. april kl. 10.00 – 15.00 

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

 
 
Det blir servert en enkel lunsj. Seminaret er gratis.
Påmelding til ellen.bjolseth@forut.no innen
torsdag 26. april kl. 12.00.

I september møtes verdens ledere til toppmøte i FN for å diskutere den økende helsebyrden fra såkalte ikke-smittsomme sykdommer. Disse er ikke omtalt i tusenårsmålene. Men det blir mer og mer tydelig at de bidrar til en dobbelt helsebyrde for mange utviklingsland.

Helse har en framtredende plass i FNs tusenårsmål. Tre av de åtte formuleringene
er direkte relatert til viktige helsetema: Barnedødelighet, mødredødelighet, aids, tuberkulose og malaria. Tusenårsmålene har ført til økt oppslutning om den globale helsepolitikken. Den internasjonale helsebistanden er tredoblet fra 1999 til 2008. Samtidig er helsepolitikken ikke lenger bare en sak for helsedepartementene. Den får nå internasjonal oppmerksomhet av stats- og utenriksministere.
 
Forebygging av livsstilssykdommene vil medføre nye utfordringer for Verdens Helseorganisasjon og mange nasjonale helsepolitikere. Flere av risikofaktorene for slike sykdommer er knyttet til sterke økonomiske interesser, så som den multinasjonale tobakks-, alkohol- og matvareindustrien. Ofte fattes viktige vedtak på arenaer langt bortenfor helseområdet, f.eks. gjennom handelsavtaler og i markedsføringsbransjen.
 

PROGRAM

Konstituert helsedirektør Bjørn Guldvog: Ikke-smittsomme sykdommer - nye utfordringer for det globale helsearbeidet.

Mariann Skar, Eurocare i Brüssel: Utsiktpunkt Brussel: Den europeiske debatten om livsstilssykdommene.

Rolf Martin Angeltvedt, Helseutvalget: Kan erfaringer fra forebygging av smittsomme sykdommer brukes i arbeidet med de ikke-smittsomme?

Prosjektkoordinator Dag Endal, FORUT: Livsstilssykdommene – globalt helsearbeid på vei inn i mer urent politisk farvann?
Generalsekretær Øystein Bakke, Global Alcohol Policy Alliance/FORUT: Siste nytt fra Moskva! Hva sa de frivillige organisasjonene på WHOs Global Health Forum, 27. april i Moskva?