Share this:

Ti millioner mennesker rammet av tørken

Sultkatastrofen på Afrikas Horn er den alvorligste i manns minne, og en halv million barn står i fare for å dø av sult. FORUT har ingen virksomhet i denne delen av Afrika og dermed ikke noe apparat for å kunne yte hjelp. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å hjelpe om å støtte de seriøse organisasjonene som bistår de sultrammede. Bidragene kan gis til:

Gi ditt bidrag til en av disse organisasjonene:

Røde Kors: Giverkonto 8200.06.10190. Du kan også gi 200 kr ved å ringe givertelefonen på 820 44 000 eller sende SMS: HJELP til 2090.
Care Norge: Kontonummer 1644.10.50082 eller givertelefon: 820 44 011 (200,-)
Leger uten grenser: Kontonummer 5010.05.47500 (går dit behovene er størst)
Kirkens Nødhjelp: Kontonummer 1602.40.26535, givertelefon: 820 44 004 (200,-). Send GAVE til 2090 og gi 200 kroner.
Redd Barna: Kontonummer til katastrofefondet: 7050.06.35280. Gavetelefon 820 44 789 (200,-) og SMS med kodeord HJELP til 2434 (200,-).
Flyktninghjelpen: Kontonummer 8380.08.06006. Ring 820 44 747 og gi 200 kroner. SMS: Send HJELP til 2160 og gi 250 kroner.
Unicef: Kontonummer 1644.04.09400. Givernummer 820 44 705 da gir du 200 kroner. SMS: Send: BARN til 2160, og gi 200 kroner.
SOS-barnebyer: Kontonummer: 8380.08.73730 (Merk innbet Afrikas Horn).
Givertelefon 820 44 708 (200 kroner). SMS: send SMS HÅP til 2090 (200 kr).
Plan Norge: Kontonummer: 7874.06.20877 (merk betalingen ”RES0065”). Ring: 820 44 123 (kr 200,-). SMS: Send HÅP til 2434 (kr 300,-)
Norsk Folkehjelp: Kontonummer: 5005.14.00000. Givertelefon: 820 44 750 (200,-)