FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter >  Stor spørreundersøkelse
Malawi

Stor spørreundersøkelse

Norges Forskningsråd har bevilget 4,2 millioner kroner til en stor, landsdekkende spørreundersøkelse i Malawi. Målet er å kartlegge rusproblemene i landet.
03.03.2011

Hvor utbredt er alkoholbruk? (Foto: Eli Gunnvor Grønsdal)
Hvor utbredt er alkoholbruk? (Foto: Eli Gunnvor Grønsdal)
Undersøkelsen skal gjennomføres av norske SINTEF i samarbeid med Universitetet i Malawi. FORUT er en av mange partnere som skal bidra til at undersøkelsen skal gi et mest mulig presist bilde av hvordan rusproblemene i Malawi virkelig er. SINTEF, FORUT og malawiske partnere har gjennom 3-4 år forsøkt å skaffe finansiering til en slik stor spørreundersøkelse.

- Dette er et viktig gjennombrudd! Det er stort behov for en slik kartlegging i Malawi, sier prosjektleder Dag Endal i FORUT. – Vi vet at alkohol og chamba, den lokale marihuana-varianten, er de absolutt mest utbredte rusmidlene i Malawi. Og vi vet at mange opplever spesielt alkohol som et stort problem i sine familier og nærmiljøer, for eksempel knyttet til vold mot kvinner og spredning av HIV/AIDS. Men det er mye vi ikke vet: Hvor mange bruker rusmidler? Hvor mye blir brukt? Fordeling på kjønn, alder, regioner, land, by? Hvor mange opplever rusproblemer selv eller hos sine nærmeste?  
 
Det pågår for øyeblikket en bred politisk prosess i Malawi, der både store frivillige organisasjoner og mange offentlige organer deltar. Prosessen skal resultere i en ny alkoholpolitikk, basert på det beste av tilgjengelig kunnskap. – I dette arbeidet har mangelen av pålitelige data om alkoholproblemene vært åpenbar. Mange har hatt god innsikt i problemene i sine egne miljøer, men alle har pekt på at en også trenger en mer systematisk og representativ kartlegging, sier Dag Endal.
 
SINTEF har gjennom mange år gjennomført forskning på helse- og sosialpolitiske spørsmål i Malawi, ikke minst knyttet til funksjonshemmedes situasjon. Det var også SINTEF som i 2007/2008 gjennomførte undersøkelsen for FORUT på alkohol, kjønn og vold mot kvinner. – Vi er veldig glade for at SINTEF stiller sin kompetanse til rådighet for den nye, store undersøkelsen av rusproblemer, sier FORUTs Dag Endal.
 
FORUTs rolle blir å drive en referansegruppe av malawiske partnere og arrangere seminarer for disse før og etter gjennomføring av undersøkelsen. – På denne måten sikrer vi at undersøkelsen bygger på det beste av lokalkunnskap og at malawiske organisasjoner og myndigheter får nytte av resultatene av undersøkelsen, avslutter Endal.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD