FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2010 >  Stor nytte av leirbibliotekene

Stor nytte av leirbibliotekene

FORUTs søsterorganisasjon i Sverige, IOGT-NTO, satte i gang en spontanaksjon for internflyktningene på Sri Lanka i fjor. Pengene gjorde det mulig å opprette bibliotek i leirene i Vavuniya, grensebyen sør for krigsområdet.
15.01.2010

Da krigen var over og tamiltigrene fullstendig ble knust 17. mai i fjor, strømmet de resterende vel 200 000 menneskene ut av krigsområdet og til Vavuniya. Her havnet de i Manik Farm, verdens største flyktningleir på den tiden. Nesten 300 000 mennesker ble internert her, alle strengt bevoktet av militært personell, som passet på at ingen slapp ut av leiren.

Bibliotek i Manik Farm. K. Abirami i rød kjole.
Bibliotek i Manik Farm. K. Abirami i rød kjole.
FORUT arbeider i leirene, og pengene som ble samlet inn av IOGT-NTO ble kanalisert gjennom FORUT. FORUT etablerte 13 bibliotek i leirene, som var delt inn i soner og blokker. FORUTs generalsekretær, Morten Lønstad, er nå i Sri Lanka, og den 13. januar besøkte han et av bibliotekene.
 
Bibliotekene er svært viktige for flyktningene, og de er utrolig godt besøkt. 150 mennesker i alle aldre bruker biblioteket hver dag. Barn og ungdom får adspredelse ved at de kan møtes, lese aviser og bøker. En mor fortalte at hennes tre barn var flittige brukere av biblioteket. På den måten fikk de ikke avbrudd i utdannelsen sin, fordi biblioteket var utstyrt med bøker i ulike fag og til ulike klassetrinn. Her fikk de også mulighet til å bli kjent med den nye læreplanen og forberede seg til eksamen. Biblioteket er utstyrt med gamle eksamensoppgaver som elevene kan prøve seg på, slik at de er forberedt på hva slags oppgaver som venter dem til eksamen.
 
En fornøyd mor som forteller at alle hennes tre barn er flittige brukere av biblioteket. Her kan de forberede seg til eksamen, slik at de ikke tapere tid i utdanningsløpet sitt, forteller hun.
En fornøyd mor som forteller at alle hennes tre barn er flittige brukere av biblioteket. Her kan de forberede seg til eksamen, slik at de ikke tapere tid i utdanningsløpet sitt, forteller hun.
FORUT-kontoret i Vavuniya har organisert arbeidet i Manik Farm på en svært god måte. De har rekruttert frivillige, som mot litt godtgjøring gjør en fantastisk jobb. K. Abirami er ei ung jente som i påvente av videre utdanning har meldt seg som såkalt volontør (frivillig) for FORUT i Vavuniya. Hun har ansvaret for å følge opp bibliotekene i Manik Farm. Enda mer imponerende er det at de har mobilisert ungdom som selv bor i leirene til å styre bibliotekene fra dag til dag. Daglig ansvarlig for biblioteket i blokk 2 i sone 3 er ei ung jente som heter K Subajani. Hun er hver dag ved biblioteket og organiserer aktiviteter og veileder ungdommene og andre brukere.
 
Brukerne var svært takknemlige for hjelp og støtte de hadde fått. Det er ingen tvil om at små tiltak ofte har store, positive ringvirkninger, langt utover det en kan forestille seg når en sitter i trygge Skandinavia og tar alle goder for gitt.

K. Subajani
K. Subajani
K. Subajani bor i leiren, men har påtatt seg ansvaret for å drive et av bibliotekene i Manik Farm. De innsamlede pengene har blitt brukt til å utstyre biblioteket med møbler, skap og bøker, samt til å abonnere på aviser. Noe blir også brukt til godtgjøring av frivillige som K. Subajani.

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD