FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Nepal >  Sniffing blant gatebarn i Nepal
Nepal

Sniffing blant gatebarn i Nepal

Sniffing er et utbredt problem blant gatebarn i Kathmandu. FORUTs partnerorganisasjon in Nepal, CWIN, har gjennomført en undersøkelse av gatebarnas rusvaner og diskutert resultatene med barna sjøl.
06.01.2003
Øystein Bakke
I rapporten «Glue Sniffing Among Street Children in the Kathmandu Valley» har FORUTs partner Child Workers in Nepal (CWIN) tatt for seg resultatene fra samtaler med 118 barn under 16 år. Undersøkelsen ble gjort i 2002 og resultatene presentert nylig. Sniffe-rapporten er en oppfølger til et større forskningsarbeid som ble presentert i juni 2001. Undersøkelsen «Alcohol and Drug Use in Nepal with Reference to Children» ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Katmandu (Tribhuvan University) og var den første av sitt slag i Nepal. To rapporter foreligger, hovedrapporten og en rapport med særlig fokus på barn. Med et utvalg på 2400 husholdninger fordelt på 16 av Nepals 70 distrikter, var dette den mest omfattende rusgiftundersøkelsen som er gjennomført i landet.

Barn deltok i forskningen
I arbeidet med forskningsrapporten og i sitt praktiske arbeid med gatebarna så CWIN at det var behov for mer kunnskap om gatebarns rusgiftbruk, spesielt sniffingen som har bredt om seg. Det var ikke gjennomført noen studier av disse problemene i Nepal tidligere. CWIN samlet derfor en gruppe gatebarn til et møte for å lære om deres erfaringer med sniffing, og på det grunnlaget utarbeide et spørreskjema til bruk i undersøkelsen.

118 barn deltok senere i undersøkelsen gjennom individuelle intervjuer eller gruppesamtaler. I tillegg tok CWIN kontakt med relevante fagmiljøer i landet for å kartlegge helsemessige og andre mer «tekniske» sider ved sniffing av løsemidler. De foreløpige resultatene ble presentert for en gruppe gatebarn, og deres kommentarer ble innarbeidet før den endelige rapporten ble presentert.

Sniffer sammen med venner
Gatebarn i Nepal er utsatt for sniffing. Det er særlig industrilim som brukes. Det er lett å få tak i for barna. 118 barn i alderen 9-16 år fra hele Katmandu-området deltok i undersøkelsen. 43 prosent av dem sniffet. De oppgir at de stort sett sniffer sammen med venner
(95 prosent av brukerne), og at påvirkning fra jevnaldrende er en viktig grunn til at de begynner å sniffe.

Sniffing er en billig form for rus, men for mange leder det til bruk av andre rusgifter. Dessuten har sniffingen i seg sjøl mange helseskadelige effekter på hjernen og nervesystem for øvrig. I tillegg vet man at langvarig sniffing også skader indre organer som hjerte, lunger, lever og nyrer. Kunnskapen om skadevirkningene av sniffingen er lav hos barna, men enkelte myter om helseskadene bidrar til å bremse bruken.

CWINs utekontakter og helseklinikk har de to siste årene erfart at mange av snifferne blir voldelige når de er påvirket og ender ofte opp i slåsskamp med sine venner. Mange av dem utvikler også selvdestruktiv adferd som følge av sniffingen, og dette bekreftes også fra politihold.

Mer:


dot

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD