FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  Slutt for FORUTs mottaksdrift

Slutt for FORUTs mottaksdrift

Den 1. juli i år er det definitivt slutt med FORUTs mottaksdrift. Helt siden 1992 har FORUT vært driftsoperatør for statlige mottak for asylsøkere, og på det meste har seks mottak vært under FORUT-paraplyen.
25.03.2008
Ellen Bjølseth

Til sommeren er det slutt for mottaket i Trondheim
Til sommeren er det slutt for mottaket i Trondheim
I høst ble mottaket på Gjøvik avviklet. Det eneste gjenværende mottaket nå er Heimdal i Trondheim. Der har huseier sagt opp avtalen med FORUT, og det har ikke vært mulig å finne ny, egnet boligmasse. Det var derfor ikke annet alternativ enn å si opp driften.

Under krigen på Balkan strømmet det på med flyktninger til Norge. I 1993 ble FORUT bedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) om å drive et mottak for bosniske flyktninger på Åkershagan ved Hamar, en tidligere HVPU-institusjon. Det var en tid landets største mottak med 400 beboere. Mange aktiviteter ble startet innenfor mottakets område som sykkelreparasjon, trykkeri, frisørsalong, grønnsaksdyrking osv. Senere har FORUT drevet mottak i Trondheim (to forskjellige), Halden, Lillehammer, Ringsaker, Toten og på Gjøvik.
 
Kontraktene har vært av ulik varighet, men aldri mer enn tre år med opsjon på tre nye år. Driftsoperatøren er selv ansvarlig for å skaffe boliger, ansette folk og drive etter gjeldende regelverk i samarbeid med lokale myndigheter, politi, barnevernsmyndigheter osv. De kortsiktige avtalene har til tider gjort det vanskelig å få fylt stillingene, og det har også vært stor gjennomtrekk av medarbeidere i noen mottak.
 
Et mottak er ifølge UDI et botilbud til asylsøkere, og de som takker ja, får gratis husrom og oppvarming pluss et beløp til livsopphold to ganger i måneden. Mottaket er ingen institusjon, men skal være et så normalt bosted som mulig der beboerne ordner seg selv. Samtidig gis det nokså detaljerte instrukser om hva mottaket skal tilby av tjenester, og det er krav om at de som ansettes skal ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre jobben innen sitt arbeidsområde.
 
Etter at det ble besluttet å konkurranseutsette mottaksvirksomheten, er økonomien presset, for dersom et mottak tilbyr et minstekrav av tjenester, ser UDI utelukkende på pris. Dokumenterings- og rapporteringskravene har også økt radikalt siden FORUT åpnet sitt første mottak og legger beslag på mange ressurser.
 
Ringsaker: Mye god mat når beboere inviterte til fest
Ringsaker: Mye god mat når beboere inviterte til fest
Mottaksdrift passet godt inn i FORUTs virksomhet, og ambisjonene var høye om å gjøre oppholdet så godt og meningsfullt som mulig for asylsøkerne, noe som i stor grad også ble oppnådd. De siste par-tre årene har FORUT ikke tjent penger på mottaksdriften og er nå egentlig lettet over at det nærmer seg slutten. Samtidig skal man ikke se helt bort ifra at FORUT vil vurdere å legge inn nye anbud en gang dersom omstendighetene skulle endre seg.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD