1 / 12 
 
Fra gamleskolen i Roki som falt sammen i regntida hvert år 
Fra gamleskolen i Roki som falt sammen i regntida hvert år