FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2007 >  Rus-seminar: "tradisjon, fattigdom og modernitet"

Rus-seminar: "tradisjon, fattigdom og modernitet"

Invitasjon russeminar
En egen teamdag om internasjonale russpørsmål for bistandsfolk og andre interesserte arrangeres i Stavanger tirsdag 6. november. Både norske og internasjonale innledere vil belyse temaet “Tradition, poverty and modernity – alcohol and drugs in a global perspective".

20.09.2007

Psykiatrikonferansen Schizofrenidagene er den største, tverrfaglige psykiatrikonferansen i Europa. Den ble første gang arrangert i 1989. Emnene varier fra år til år. I år er temaet "Den sterke AVHENGIGHETEN – til nytte og  besvær". I den forbindelse er det lagt en egen internasjonal temadag i forkant av det ordinære programmet. Programmet er lagt opp for å kunne gi viktig kunnskap og inspirasjon til folk som møter dette temaet i bistandsarbeid og i forebyggende arbeid og behandling, i Norge og andre deler av verden. Også de med en generell interesse for den globale utvikling og rusmidlenes rolle vil ha stor glede av å delta på seminaret. Seminaret går av stabelen  kl. 09.00-17.00 i Stavanger Forum.

Bruk og misbruk av rusmidler er et globalt fenomen. Rusmiddelbruken påvirker både tradisjonelle og moderne livsstiler og levekårene for rike og fattige. Produksjon, markedsføring og salg av legale og illegale rusmidler er en viktig del av den globale økonomien, og påvirker enkeltmennesker og familiers økonomi. Vaner, holdninger og symboler knyttet til bruk av rusmidler i ulike grupper, og deler av verden, møtes gjennom media, reisevirksomhet og migrasjon.

Det er dette globale perspektivet på bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler som er temaet for det internasjonale seminaret under årets Schizofrenidager i Stavanger. Det blir innlegg og dialog med innledere fra ulike deler av verden. FORUT er med som medarrangør for den internasjonale temadagen. Tre av innlederne kommer fra FORUTs nettverk.

Psykiatrikonferansen  samler dyktige fagfolk fra inn- og utland i den hensikt å heve deres kompteanse. I tillegg inviteres også pårørende og brukere til utveksling og formidling. Arrangører er Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk klinikk, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Rogaland A-senter, Mental Helse Sør-Vest og LPP Rogaland.

Last ned informasjonsbrosjyre (pdf)
Mer informasjon, program og påmelding på Schizofrenidagenes hjemmeside

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD