FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2007 >  Rus, hiv/aids og vold mot kvinner

Rus, hiv/aids og vold mot kvinner

Det var tunge temaer som ble tatt opp til drøfting da FORUT samlet sine samarbeidspartnere for å diskutere rus i forhold til fattigdom og utvikling, spredningen av hiv/aids og som forsterkende effekt når det gjelder kjønnsbasert vold.
16.10.2007
Ellen Bjølseth

Rus og utvikling eller ADD (Alcohol, Drugs and Development) er navnet på et spesielt prosjekt FORUT har, der hensikten er å forebygge og redusere rusmiddelbruk i samarbeidslandene sine. Gjennom langsiktig arbeid er det satt fokus på hvordan rusmisbruk forverrer situasjonen for verdens fattige og hindrer utviklingen. Det er et ambisiøst prosjekt som involverer forskning og kompetansebygning på et ganske høyt plan.

Konferansedeltakerne på Gjøvik
Konferansedeltakerne på Gjøvik
Denne uken har FORUT samlet samarbeidspartnerne sine til en konferanse på Gjøvik, der målet var å øke den kollektive kunnskapen om utvalgte temaer. Innleggene fra de ulike partnerne viste at mye godt arbeid er utført for å høyne bevisstheten om alkohol som utviklingshinder og ekstra belastning for dem som allerede sliter. Alkohol er blant annet en svært viktig faktor når det gjelder spredningen av hiv/aids, og konemishandling utføres ofte i alkoholpåvirket tilstand.

Flere av deltakerne påpekte at informasjon om skadevirkninger ved alkohol- og narkotikabruk ikke virker, men at andre virkemidler må tas i bruk. Dette kan være begrenset tilgjengelighet, høy pris og reklameforbud.

Dokumentasjon som ble lagt frem under konferansen vil etter hvert bli lagt ut på denne nettsiden eller på ADD-nettsiden (lenke i høyre felt).

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD