FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2007 >  Nytt nasjonalt nettverk vokser fram

Nytt nasjonalt nettverk vokser fram

- FORUT vil sette fokus på ungdom og alkohol og spille en aktiv rolle i å bygge nettverk for frivillige organisasjoner og statlige etater som arbeider med disse spørsmålene, sier Mahendra Jayasinghe, FORUTs ungdomskoordinator på Sri Lanka.
25.09.2007
Runa Heggernes

Ungdom en ressurs

Som et første steg på veien samlet derfor FORUT mer enn 250 deltagere til en todagers konferanse med tittelen ”Undom, alkohol og utvikling” i Colombo 22. og 23. september. Foruten representanter fra FORUTs egne prosjektområder, var flere nasjonale, frivillige organisasjoner og ulike statlige kontorer representert. Både innledere og foredragsholdere var hentet inn fra Sri Lankas toppekspertise på området. P. Kodituwakku, leder for sekretariatet for religøse og moralske spørsmål, hilste konferansen og sa at det er viktig at aktørene på dette feltet kan lære av hverandre.  - Tradisjonelt er ungdom sett på som et problem i Sri Lanka. Denne tankegangen må vi snu! Unge mennesker er kreative og må få utvikle sine evner i gode oppvekstmiljøer der alkohol og andre rusgifter ikke hindrer dette. Ungdoms deltagelse i samfunnet fra grasrotnivå og oppover er en nødvendighet, hvis ikke vil vår evne til utvikling stagnere. FORUTs initiativ er derfor velkomment og nødvendig, avsluttet Kodituwakku.
 

Motkultur viktig

Senere fikk deltakerne høre professor Diyanath Samarasinghe snakke om ungdom, alkohol og utvikling. Han utfordret deltakerne til å reflektere over spørsmål som: Hva er utvikling generelt, og hva er utvikling for unge mennesker? De fleste vil mene at utvikling er å få det bedre, å bli et bedre menneske, men hvordan lærer ungdom hva som er best for en selv? Hvem påvirker oss til å ta valgene vi gjør? De fleste reflekterer ikke over hvem som påvirker oss. Vi har behov for tilhørighet i en gruppe enten dette er de som drikker lite eller mye. Vi tenker at det vi selv gjør, er det beste for oss og omgivelsene våre. Vil vi påvirke og endre atferd, må vi arbeide både lokalt, nasjonalt og globalt. - Men det er kapitalsterke krefter vi kjemper mot, sa professor Samarasinghe i sitt innlegg.
 
Leder for ADIC, Alcohol & Drug Information Centre, Pubudu Sumanasekara, snakket om hvorfor det er viktig å ta et standpunkt og aksjonere både lokalt og sentralt. I grupper diskuterte deltakerne hvordan en kan jobbe for å fremme en motkultur og hvordan få ungdom i Sri Lanka til å endre det positive synet på alkohol som blant annet spres gjennom skjult reklame i TV og film.
 

Vi må endre atferd

Sosialarbeidere fra Sarvodaya
Sosialarbeidere fra Sarvodaya
 I salen sitter to interesserte deltakere, Roshanthika Sandamali og Shyama Geethanjali. Begge er sosialarbeidere, henholdsvis i Sør-Sri Lanka og i teområdene i fjellene, i grasrotorganisasjonen Sarvodaya. Begge forteller om stort alkoholmisbruk i landsbyene de arbeider i. – Menns misbruk resulterer i både kvinne- og barnemishandling, forteller Roshanthika. - Det er klart at familien lider på flere områder når det meste av den lille lønnen går med til alkohol, sier Shyama. - Vi vil diskutere disse spørsmålene i landsbyene våre, og sammen kan vi finne måter å unngå at det meste av lønnen går til fars alkoholforbruk. Jeg er enig i det FORUTs prosjektleder Shakya Nanayakkara sa om at hele landsbyen må føle ansvar for endringen, bare da kan vi få det til. Det hjelper ikke at en organisasjon kommer inn og sier at nå skal dere slutte å bruke alle pengene på alkohol. Jeg er glad jeg fikk anledning til å være med på denne konferansen og få øynene opp for hvordan alkoholindustrien driver sin påvirkning og til å diskutere med andre som arbeider med de samme problemstillingene som oss.
 

Grasrotarbeid

Gunasekaran - leder av 4U
Gunasekaran - leder av 4U
Med på konferansen er også mange ungdommer fra den nyetablerte ungdomsorganisasjonen 4U. Gunasekaran (24) er leder for en 4U-gruppe med 98 medlemmer på Kallebokka teplantasje i Matale. Her lever han av å selge blant annet orkidéer han dyrker fram. Fritida bruker han sammen med de andre medlemmene i 4U-gruppa. – Ofte går vi rundt i nærmiljøet vårt og snakker med folk om deres alkoholmisbruk, forteller Gunasekaran. - Når fedrene kommer fra arbeid kl 14, samles de ved alkoholutsalget. Fram til kl 17 drikker de sammen, og når de kommer hjem til middag, er de fleste beruset og ødelegger lekselesing og freden i hjemmet. Det er viktig at noen tar opp disse spørsmålene. Vi i 4U forsøker å aktivisere ungdommene i positive aktiviteter som sport og forming. I tillegg arrangerer vi ekstraundervisning i matematikk, engelsk, tamil og singalesisk på ettermiddagene. For oss er det fint å komme i kontakt med både andre frivillige organisasjoner og statlige kontorer vi kan samarbeide med.

 

Fra synsing til vitenskap

FORUT vil gjennom denne konferansen også starte arbeidet med å bringe fakta og vitenskaplig basert kunnskap inn i alkoholdebatten i Sri Lanka. Tradisjonelt er det mye synsing som blir gjort til sannhet i disse spørsmålene. – Vi vil bringe tilgjengelig statistikk og undersøkelser inn i debatten, sier Mahendra Jayasinghe. - Alkoholkapitalen skal ikke få spre sin desinformasjon uten at den reelle sannhet kommer fram! Når vi står sammen, er vi sterke og kan få gjennomslagskraft. Dette seminaret er første steg på veien vi skal gå. FORUT vil i de neste månedene også arrangere to lignende semninarer om barn, kvinner og alkohol.
 
 
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD