FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Nepal >  Nepals menneskerettighetskommisjon - en viktig premissleverandør

Nepals menneskerettighetskommisjon - en viktig premissleverandør

I kjølvannet av borgerkrigen er Nepal inne i en svært viktig prosess for å sikre freden og skape grobunn for god utvikling. En ny grunnlov er under utarbeidelse, og den nasjonale menneskerettighetskommisjonen er en viktig rådgiver.
13.10.2009
Ellen Bjølseth

Gauri Pradhan. Foto: Hans A. Hals
Gauri Pradhan. Foto: Hans A. Hals
Menneskerettighetskommisjonen ble grunnlagt i mai 2000. I henhold til interimsforfatningen av 2007 ble kommisjonen oppgradert til et konstitusjonelt organ med økt ansvar og myndighet. I 2007 ble CWINs arbeidende styreleder helt fra starten av, Gauri Pradhan, utnevnt til medlem av kommisjonen og forlot CWIN . Han er en av fem medlemmer av kommisjonen, fire menn og en kvinne.

Menneskerettighetskommisjonen har stor makt. Nepal har signert mange internasjonale avtaler, og kommisjonen har blant annet som oppgave å opptre som vaktbikkje og sørge for at forpliktelsene overholdes. En ny grunnlov er under utarbeidelse, og kommisjonen gir råd og veiledning om hvordan menneskerettighetene best kan ivaretas.
 
Kommisjonsmedlemmets kontorskilt
Kommisjonsmedlemmets kontorskilt
En viktig del av kommisjonens arbeid er å få frem fakta, blant annet for at ofre for ulike overgrep skal få sin rett og overgriperne straffes. Under den væpnede konflikten skjedde det urett fra begge sider. Fredsbyggingen er på ingen måte avsluttet, og menneskerettighetskommisjonen har en enorm oppgave i å veilede regjeringen slik at freden sikres på beste måte.
 
Nepal står overfor store utfordringer. Landet er fattig, og befolkningen består av et vell av ulike etniske grupper med mer enn 100 språk. Det er bestemt at Nepal vil bli en føderasjon, men debatten pågår om hva slags grenser en skal ha for føderasjonsenhetene. Skal de være geografiske, følge etniske skillelinjer eller språk? – Vi må for all del unngå etniske inndelinger, sier Gauri Pradhan. – Det ville bli å legge grunnlaget for fremtidig konflikt, noe vi absolutt ikke ønsker.
 
Det er allerede vedtatt at grunnskolen skal ha undervisning på morsmålet, samtidig som alle får undervisning i nepali, fellesspråket i landet. Den nye grunnloven sier ikke noe om religion. En tar sikte på en sekulær stat selv om hinduismen er den altoverveiende religionen.
 
- Vi har en lang vei å gå, sier Gauri Pradhan, som likevel er optimistisk overfor den enorme oppgaven med å bringe Nepal ut av fattigdommen og sikre like rettigheter og økt velstand for alle.
 
Inntil Nepal ble republikk i mai 2008, hadde landet vært styrt av konger eller en herskende familie. Det historiske valget i april 2008 førte til at kongen ble avsatt og monarkiet ble en saga blott.

Borgerkrigen hadde ødelagt økonomien, og Nepal er avhengig av bistand. Turisme er en viktig næring. 
 
Nepal har aldri vært kolonisert, men det britiske West India Company gjorde Nepal økonomisk avhengig i mange, mange år. Noe territorium er blitt avstått til India, for eksempel Darjeeling, som tidligere var nepalsk område. Dagens grenser har eksistert i 240 år.

Maoistiske opprørere førte en ti år lang kamp mot monarkiet. Mer enn 12 000 personer ble drept og 100 000 mennesker ble hjemløse mens kampene pågikk.

Et folkelig press førte til at kong Gyanendras direkte styre endte i april 2006, og maoistopprørerne innledet samtaler med regjeringen. Etter valget i april 2008 ble maoistene det største partiet. Monarkiet ble avskaffet en måned senere, og en maoistisk-dominert koalisjonsregjering overtok i august.

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD