FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Støtt FORUT > FORUT prosjektpartner >  MYE PÅ GANG!
Nyhetsbrev, mai 2008:

MYE PÅ GANG!

”FORUT Prosjektpartner” består av 16 bedrifter og organisasjoner i 2008. Til sammen bidrar våre partnere med viktige pengegaver til FORUTs innsats. FORUT er i gang med byggingen av de siste av i alt 19 skoler på landsbygda i Sierra Leone (bildet), og vi får fram viktig hjelp til dem som er rammet av den økende konflikten på Sri Lanka. Dette er to av mange viktige saker i FORUT akkurat nå.

29.04.2008

 

 

Sierra Leone

En omfattende prosjektbefaring i Sierra Leone ble avsluttet 17. mars, og hovedkonklusjonen etter befaringen er at det er god framdrift i forhold til skolebyggingen. Det er blant annet hyggelig at det er stor lokal oppslutning om planleggingsmøter og dugnader i landsbyene.
 

Sri Lanka

Økende vold og uro i Sri Lanka skaper stadig utfordringer for vår innsats på tropeøya, men våre ansatte i landet rapporterer at vi klarer å få gjort en viktig innsats likevel. I FORUT-nytt 1/2008 står det mer om hvordan vi får gjort arbeidet til tross for stadige trefninger og selvmordsangrep.
 

Malawi

Myndighetene i Malawi inviterer FORUT til samarbeid om utviklingen av en alkoholpolitikk og rusforebygging i landet. Samarbeidet starter med en rundebordskonferanse i april. Malawi er vårt nye samarbeidsland, og vi får stadige bekreftelser på at vårt fokus på alkohol som utviklingshinder er relevant for svært mange. Vi starter prosjektarbeid i Malawi i løpet av 2008. Det skjer gjennom et samarbeid med lokale myndigheter og partnere fra andre samarbeidsland og fra Norge.
 

India

Generalsekretær Morten Lønstad har nylig kommet hjem etter prosjektbesøk i India. Han er imponert over nivået og gjennomføringsevnen til våre lokale partnere i landet. Til tross for at India har en kraftig økonomisk vekst, så lever fortsatt en fjerdedel av inderne i dyp fattigdom. FORUTs partnerorganisasjon i Bangalore antar at mer enn 100 millioner indiske barn er frarøvet muligheten til å gå på skole fordi de må arbeide. I siste nummer av FORUT-nytt kan du lese mer om våre prosjekter for barn og barns rettigheter i India. En av våre prosjektpartnere var for øvrig med på besøket i India.
 

Nepal

Omis fra Nepal er ny hovedperson barneaksjonen. Barneaksjonen har satt ny deltakerrekord i 2007, med over 1500 deltakende barnehager! I april sendte vi ut invitasjon til den helt nye barneaksjonen for 2008/2009, som har sin handling i Nepal. Les mer om barneaksjonen på våre nettsider. Samtidig med barneaksjonen produserer FORUT også aksjonen SKOLELØP FOR AFRIKA!, beregnet på grunnskolen. Flere enn 1000 skoler i åtte fylker inviteres til å være med i skoleløpet 2008.
 

Organisasjonssamarbeid

Når det regner på presten… Det er Blå Kors som har årets TV-aksjon i NRK, men FORUT er nå i gang med utformingen av et samarbeid med Blå Kors om hvilke av våre utviklingsprosjekter som kan få støtte fra inntektene av høstens aksjon.
 

Asylmottak

Nedlegging av FORUTs asylmottak i Norge. Vi har i lang tid drevet asylmottak i Norge, men i løpet av sommeren 2008 legges vårt siste mottak ned, og dermed avvikler vi denne virksomheten. Grunnen er lav lønnsomhet, som ikke lengre gir inntekter til våre bistandsprosjekter. Det har også vært en nedbygging av mottak i Norge det siste året, men mye tyder på et økt behov for mottaksplasser igjen i løpet av 2008, men da uten at FORUT er med.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD