www.add-resources.org

Home > Nyheter >  FORUT feirer en mannsalder

FORUT feirer en mannsalder

Da FORUT ble stiftet av organisasjonene IOGT, Juvente og Juba i 1981, var det et grep disse tre organisasjonene ville gjøre for å kunne gjøre en bedre internasjonal innsats.
13.04.2011
Paul Henrik Kielland, styreleder

Paul Henrik Kielland
Organisasjonene hadde også tidligere engasjert seg i arbeid for å bidra til en økonomisk og sosial utvikling i utviklingslandene. Norges Godtemplar Ungdomsforbund, som seinere ble Juvente, fikk allerede i 1966 sin første kontrakt med NORAD om å bygge en fiskebåtfabrikk i de nordlige delene av Sri Lanka.

Gjennom etableringen av FORUT koordinerte disse tre organisasjonene sin innsats og sin kompetanse fra ulike utviklingsprosjekt. I tillegg ble FORUT også et viktig redskap for å drive informasjons- og innsamlingsarbeid i Norge.
 
Utvikling for en mer rettferdig verden
Etableringen av FORUT bygde på en klar forståelse av en urettferdig verden, hvor den rike delen bygde sin rikdom på bekostning av de fattige. Man innså at mangel på utvikling ikke skyldtes manglende ferdigheter hos befolkningen, men at ressursene som var nødvendig for å få til en utviklingsprosess var ujevnt fordelt. Gjennom utviklingsarbeidet ønsket man å gjøre landsbyer og organisasjoner i stand til å bekjempe sin fattigdom.
 
Som en startkompetanse hadde eierorganisasjonene også med seg sin erfaring fra samfunnsbygging gjennom frivillige organisasjoner i Norge. De tre organisasjonene hadde gjennom sitt lokale arbeid vist at innsatsen både kunne være viktig for individers utvikling så vel som organisasjonsutvikling. Alle disse tre organisasjonene har hatt fokus på rusproblemet i sitt lokale arbeid. FORUT har videreutviklet disse metodene og er også en spesialorganisasjon med fokus på rus som et utviklingshinder.
 
Vi er en stor familie!
Verden har gjennomgått store forandringer siden starten for 30 år siden. Gjennom nye medier og migrasjon har vi kommet mye tettere inn på hverandre. Denne utviklingen har skapt en fremmedfrykt og en grobunn for rasisme som hele tiden må bekjempes. Gjennom FORUT sitt arbeid, har vi lært at verden er en eneste stor familie. Vår eneste mulighet er gjennom å lære oss å forstå hverandre og se verdien av at vi er forskjellige. Samtidig må vi finne måter å fordele verdens rikdom på slik at alle barn i verdensfamilien får nok mat og muligheten til å realisere sine drømmer.
 
Klar til videre innsats
FORUT er i dag en liten, men veletablert bistandsorganisasjon. Vi mener det er viktig å ha fokus på god kvalitet på vårt arbeid både i Norge og i de landende hvor vi gjennomfører prosjekter. Vi har et godt nettverk av gode venner og partnere i de landene vi jobber i; folk som legger ned en formidabel innsats for utvikling av lokalsamfunn og individer. Det går en direkte verdilinje mellom det arbeidet som gjøres ute og det informasjons- og innsamlingsarbeidet som gjøres hjemme. Begge deler er like viktig for utvikling av verdensfamilien.
 
Det er fortsatt behov den type mellomfolkelig samarbeid som FORUT driver med. En mannsalder på 30 år er ikke en lang periode. Organisasjonen vil derfor dynamisk forsette sitt arbeid i samhandling med våre partnere i Norge og i våre prosjektland.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: