www.add-resources.org

Home >  Nord/Sør-forum Innlandet avviklet

Nord/Sør-forum Innlandet avviklet

På årsmøtet 25. november 2010 ble det besluttet å avvikle Nord/Sør-forum etter mange vellykkede år, ettersom interessen har vært dalende de siste par årene. Organisasjonene som sto bak tiltaket vil heretter fungere som et nettverk og utveksle informasjon om arrangementer med globalt tilsnitt.
24.01.2011
Ellen Bjølseth
dot

Neste artikkel: