www.add-resources.org

Home > Kampanjer > Skoleløpet >  På tur til "Løvefjellet" med FORUT
Sierra Leone:

På tur til "Løvefjellet" med FORUT

Høsten 2009 deltok Vardal ungdomsskole for første gang i skoleløpet. Vi klarte å samle inn 70 000 kroner til FORUTs arbeid i Sierra Leone. Det resultatet var vi svært godt fornøyd med.
19.05.2010
Per Frode Andreassen, Vardal ungdomsskole

Innsatsen ble også belønnet med at undertegnede ble invitert med til Sierra Leone av FORUT. En utrolig flott mulighet til å se en del av de mange prosjektene som FORUT har i dette afrikanske landet. Med på turen var Paul Håvard og Gustav fra Urbane totninger, Helén fra Huseby skole og Ingvar og Trine fra FORUT.

Vi fikk en myk start på turen vår. Den første dagen i Afrika ble vi introdusert for de som arbeider ved FORUTs hovedkontor i Sierra Leone. Vi fikk møte Lucinda Amara, leder for FORUT i dette landet, og andre sentrale personer ved hovedkontoret. Under møtet fikk vi grundig informasjon rundt mange av de prosjektene som FORUT arbeider med der nede. Allerede på dette tidspunktet ante det meg at FORUT virkelig er en veldreven bistandsorganisasjon. FORUT bygger ikke bare skoler – de har en rekke prosjekter, og det tenkes helhetlig. Alle prosjektene som vi ble presentert for bar preg av at de var gjennomtenkte, svært godt planlagt, bærekraftige og av god kvalitet. Prosjektene som ble presentert ga meg et bilde av en organisasjon som hele tiden jobber sammen med lokalbefolkningen, som involverer menneskene som i sin tid kan nyte godt av FORUTs arbeid. 
 
Når FORUT setter i gang prosjekter, involveres de som bor i prosjektområdene med i arbeidet helt fra de første forberedelsene starter. På den måten blir alle enige om hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Som profesjonell bistandsorganisasjon lager FORUT detaljerte planer for alle prosjektene. Denne gjennomgangen på hovedkontoret i Freetown ga oss en forståelse for både bredden og dybden i arbeidet som gjøres der nede.
 
Søppelplassen der det er dyrehold i dag
Søppelplassen der det er dyrehold i dag
Vår første tur i felten var et besøk til Barberline Dump Site, Kingston. Det var en søppelplass hvor det tidligere hadde bodd 24 familier. Et av FORUTs første prosjekter i dette landet var å hjelpe disse menneskene bort fra søppeldynga og til et nytt sted i utkanten av Freetown, Grafton. Besøket der viste virkelig at FORUTs innsats i dette landet er svært betydningsfullt. Disse menneskenes nye bosted var riktignok ganske enkle sett med norske øyne, men sammenlignet med søppelplassen hvor de tidligere bodde, så er nok Grafton som paradis å regne. FORUT har i dette tilfellet medvirket i svært stor grad til en forbedring av boforholdene for disse familiene. Familiene fra Barberline har selv vært med på å bygge de nye husene. Nå bor de i gode hus, dyrker frukt og grønnsaker, de produserer murstein og selger pukk. Gjennom dette prosjektet har de fått et helt nytt liv. Utfordringen nå er at alle får papirer på at husene og området virkelig er deres.
Skolen i Kossoh Town
Skolen i Kossoh Town
Samme dag som vi besøkte Barberline og Grafton besøkte vi også en skole i Kossoh Town. Den skolen vi besøkte var en av mange skoler som FORUT har bygget sammen med landsbyen. Dette besøket besto i å møte lærere og elever ved skolen. Lærere og elever utviste en enorm takknemlighet og tillit til FORUT. Etter at FORUT hadde bygd denne skolen, økte elevtallet fra ca 70 til ca 220. Besøket ga ikke bare inntrykk av at alle var svært takknemlige for hva FORUT hadde utrettet i deres landsby, men også ønsket om mer hjelp! Vi ble også dypfølt oppfordret til å hjelpe ytterligere. Spesielt ble behovet for en ungdomsskole nevnt.
Yebo og lillebror Ali
Yebo og lillebror Ali
Et av de møtene jeg husker best fra turen var vårt var møtet med Yebo. For noen år siden var hun hovedperson i FORUTs barneaksjon. Jeg har selv barn som var med på denne aksjonen og således var dette noe kjent. Hun var like sjarmerende som jeg husket henne gjennom brosjyrer og video. Det å få møte henne og hennes familie var nesten uvirkelig. Gjennom barneaksjonen er Yebo og barna i hennes lokalsamfunn sikret skolegang og helseomsorg. Hjemme hos Yebo fikk vi servert kokosnøtter utenfor huset i påsyn av ca 200 andre fra samme landsby.
I løpet av vårt besøk i Sierra Leone var vi med på overrekkelse av to nye skoler. En i Moronka og en i Mokebbie. Begge steder var preget av god organisering og et svært høytidelig og offisielt program. Det var bønn, taler, presentasjoner, klipping av snor og selvsagt ble det gitt uttrykk for stor takknemlighet for FORUTs innsats og arbeid. Det offisielle programmet begge steder ble etterfulgt av afrikansk fest med sang og dans i fargefulle kostymer. Stor opplevelse!
Når det gjelder skolen i Moronka, så fikk vi vite at landsbyledelsen der hadde satt i gang en ekstra innsats for at jenter skal begynne på skolen. Dette med bakgrunn i av at langt flere gutter enn jenter i Sierra Leone fullfører grunnskolen. Med landsbymøter og rollespill blir det lagt vekt på at alle har rett til skolegang, og det er etablert egne jentegrupper der temaet er likestilling og kvinners betydning og rettigheter.
Jeg fikk også være med på et besøk til byen Mabongisseh der vi besøkte en helsestasjon som FORUT hadde satt opp. Den dagen vi kom var det tid for poliovaksine, og det var en masse mennesker på plassen utenfor stasjonen. Vårt besøk var kjent, og mødre med barn var møtt opp i flotte, fargerike klær og ønsket oss velkommen med sang og dans. Selve helsestasjonen var relativ primitiv, men samtidig en direkte årsak til at barnedødeligheten i dette distriktet nærmet seg null prosent!
Som en av FORUTs gjester i Sierra Leone fikk vi også æren å overrekke ”sertifikat” og nødvendig utstyr til mange kvinner som hadde gjennomført kurs som fødselshjelpere. Også dette foregikk under en formell seanse.
Selv om vi kun var en uke i Sierra Leone, så føltes det mye lenger. Vi fikk se mange av prosjektene til FORUT og muligheten til å snakke med menneskene i de ulike landsbyene – gamle som unge. Alle var svært takknemlige for det arbeidet som FORUT gjør i landet. I tillegg ble jeg virkelig imponert over bredden og kvaliteten på arbeidet. Med egne øyne har jeg sett at FORUT gjør en betydelig innsats når det gjelder etablering av skoletilbud for barn og unge, forbedring av boforholdene når det gjelder særlig utsatte grupper, bedring av tilgangen til forebyggende helsetjenester og støtte og hjelp til lokale organisasjoner som arbeider for edruskap, utvikling osv.
FORUT medvirker også til økt økonomisk inntjeningsevne gjennom opplæring og støtte til igangsetting av småbedrifter. Dette fikk vi også innblikk i gjennom et besøk hos en mikrofinansgruppe. En slik gruppe gir innbyggerne i en landsby mulighet til å ta opp små lån for f.eks å starte sin egen lille bedrift.
Jeg hadde hørt mye om Sierra Leone før jeg reiste nedover. Det er et meget fattig land som ligger nederst på de aller fleste statistikker og som har hatt en svært blodig historie. Det som møtte meg, nyanserte dette bildet i betydelig grad. Riktignok kunne vi lett se at landet er svært fattig og selvsagt bærer preg av det. Krigen hadde også satt sine tydelige spor. Det som overrasket meg var likevel hvor vakkert landet er og hvor stolte og livsglade de aller fleste menneskene vi møtte virket. De var også fylt med håp. Et håp om en fremtid der landet kan klare seg selv – stå på egne ben. La oss tro at det vil skje, men inntil det eventuelt skjer, så er behovet for FORUTs bistand absolutt nødvendig.
Jeg hadde en uforglemmelig uke i Sierra Leone sammen med FORUT og de andre inviterte. Jeg lot meg imponere av FORUTs arbeid, ansatte, infrastruktur og resultatene av deres arbeid. Hvor spennende hadde det ikke vært å få muligheten til å bli med FORUT nedover igjen om noen år J.
 
 
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: